Amendement voor betere bescherming drinkwatervoorziening
Terug 29 mei 2015

Amendement voor betere bescherming drinkwatervoorziening

Albert de Vries (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66) hebben bij het wetgevingsoverleg over de nieuwe omgevingswet invulling gegeven aan de wens van Vewin om de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang beter te beschermen. Om te zorgen voor een betere bescherming pleit Vewin al geruime tijd voor het aanpassen van de Omgevingswet. Amendement Albert de Vries regelt dat overheden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet rekening houden met het belang van duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening.

In artikel 2.1 van de Omgevingswet is de manier waarop overheden hun taken en bevoegdheden kunnen uitoefenen omschreven. Overheden moeten bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden rekening houden met de samenhang van de relevante onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving en de rechtstreeks daarbij betrokken belangen. Het artikel bevat een uitgebreide opsomming van diverse belangen, maar daarin ontbreekt het belang van de bescherming van drinkwatergebieden. In de Drinkwaterwet, maar ook de Europese Drinkwaterrichtlijn, staat dat bestuursorganen moeten zorgen voor het veiligstellen van een duurzame drinkwatervoorziening. Dit betekent dat dit belang volwaardig moet worden meegenomen door bestuursorganen bij besluiten over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving..

De Tweede Kamer heeft eerder besloten dat de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang beter moet worden beschermd. Door de Omgevingswet te wijzigen wordt de bescherming van openbare drinkwatervoorziening wettelijk geregeld.

Delen via: