Begroting Infrastructuur en Milieu in Tweede Kamer
Terug 29 oktober 2014

Begroting Infrastructuur en Milieu in Tweede Kamer

​Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de begroting komen verschillende onderwerpen aan de orde die voor de drinkwatersector van belang zijn en waarvoor Vewin aandacht vraagt in haar Lobby Agenda 2014-2015.

Onderwerpen uit de I&M-begroting die voor de drinkwatersector van belang zijn, zijn onder andere de Kaderrichtlijn Water bepaalt dat het oppervlakte- en grondwater zodanig moet worden beschermd, dat de waterkwaliteit niet achteruit gaat en de nationale aanpak van het geneesmiddelenprobleem waarbij het ministerie van I en M nu echt de regierol moet pakken om te komen tot een bronaanpak. Ook van belang zijn de gebiedsdossiers die de risico’s beschrijven voor de waterkwaliteit rondom een winning voor de openbare drinkwatervoorziening, zodat tijdig effectieve beschermingsmaatregelen kunnen worden getroffen. Met het oog op een meer daadkrachtige uitvoering pleit Vewin daarom voor een wettelijke verankering van de positie van de gebiedsdossiers, bijvoorbeeld in de Omgevingswet.

Naast de begroting zijn ook de Omgevingswet, de Structuurvisie Ondergrond het Deltaprogramma Zoet Water van belang voor Vewin. Deze worden apart in de Kamer behandeld.

Klik hier voor de Vewin Lobby Agenda 2014-2015

Delen via: