Behoud kwaliteit drinkwaterbronnen

Terug 2 juli 2012

Behoud kwaliteit drinkwaterbronnen

In een interview met Waterforum over de Europese richtlijn prioritaire stoffen, heeft Vewin aangegeven, dat een uitbreiding van de lijst met stoffen (geneesmiddelen) noodzakelijk is. We zien namelijk, dat onderzoek steeds meer milieuvreemde stoffen aantoont. Dat vergt extra inspanning voor de drinkwaterbedrijven om deze stoffen te verwijderen. Het is van groot belang dat wordt voorkomen, dat deze stoffen in het milieu terecht komen.

Medicijnresten
Deze richtlijn focust ook op geneesmiddelen in het milieu. Vewin is voorstander van nationaal en internationaal beleid om deze stoffen uit drinkwaterbronnen te weren. In Nederland wordt met name door de TU Delft onderzoek gedaan naar effectieve methoden om stoffen uit bijvoorbeeld afvalwater te zuiveren.

Klik hier voor het artikel in Waterforum
Klik hier voor het position paper van Vewin: Geneesmiddelen in Prioritaire Stoffen Richtlijn

Delen via: