Behoud nationale bescherming van oppervlaktewater en grondwater

Terug 3 februari 2012

Behoud nationale bescherming van oppervlaktewater en grondwater

Op 15 februari overlegt de commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer over waterkwaliteit. Vewin brengt de nationale bescherming van oppervlaktewater,  grondwater en bodem onder de aandacht. Zij wil dat de nationale normen hiervoor behouden blijven. In specifieke lokale omstandigheden kan hier gemotiveerd  van worden afgeweken, in overleg met het drinkwaterbedrijf.

De verworvenheden van de Waterwet met doelstellingen en normen voor waterkwaliteit en –kwantiteit, de drinkwaterfunctie en bescherming moeten overeind blijven. Heldere normen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem zijn noodzakelijk om de waterkwaliteit te bewaken én om aan de kwaliteitsdoelstellingen van de Europese en nationale regelgeving te voldoen.

In het kader van het Kameroverleg over waterkwaliteit besteden we volgende week op onze site nog aandacht aan de bescherming van drinkwaterbronnen en de beschikbaarheid van voldoende zoetwater.
Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht