Bescherm drinkwaterbronnen door afstemming mest- en waterbeleid

Terug 21 december 2011

Bescherm drinkwaterbronnen door afstemming mest- en waterbeleid

Op donderdag 22 december buigt de Tweede Kamer zich over het mestbeleid. Mest veroorzaakt onder meer verhoging van het nitraatgehalte in het grondwater. In een groot deel van Nederland is de concentratie van nitraat in grondwatergebieden met drinkwaterwinning hoger dan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voorschrijft.  Vewin pleit voor bescherming van drinkwaterbronnen door afstemming van het mestbeleid met de doelstellingen van de KRW.

Meer informatie over het Vewin-standpunt kunt u nalezen in ons position paper.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht