Bescherm drinkwatervoorziening in Omgevingswet
Terug 23 juni 2014

Bescherm drinkwatervoorziening in Omgevingswet

Vewin mist een goede bescherming van de drinkwatervoorziening in het wetsvoorstel Omgevingswet, welke op 17 juni  door minister Schultz (I&M) naar de Tweede Kamer is gestuurd. De regering wil 15 wetten geheel en 25 wetten deels samenvoegen tot één Omgevingswet. Doordat zoveel wetten worden samengevoegd wordt het abstractieniveau van de Omgevingswet zo groot, dat de drinkwaterbescherming in het geding komt. Vewin zet zich in om drinkwaterbescherming expliciet in deze wet op te nemen.

Twee voor de drinkwatervoorziening belangrijke wetten die in de Omgevingswet worden opgenomen  zijn de Waterwet en Wet milieubeheer. Deze wetten regelen de bescherming van de Nederlandse watervoorziening goed en op nationaal niveau. Door samenvoeging van de wetten krijgt het thema water een lagere prioriteit. In het wetsvoorstel worden ook steeds meer taken overgeheveld naar gemeenten. Door steeds minder expliciete wetgeving ter bescherming van de drinkwatervoorziening zullen gemeenten in hun bestemmingsplannen en hun vergunningverleningen steeds minder aandacht aan drinkwaterbescherming geven. Een direct gevaar voor de drinkwaterbronnen.

Geef drinkwaterbedrijven adviesrecht

De Drinkwaterwet verplicht bestuursorganen (zoals gemeenten) om zorg te dragen voor een duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening. Zij moeten hiervoor goede handvatten aangereikt krijgen vanuit de Omgevingswet, waarin de drinkwatervoorziening duidelijk moet worden beschermd.
Dit kan door drinkwaterbedrijven, die een publieke taak vervullen, adviesrecht te geven, zodat zij kunnen adviseren in het proces van nationale, lokale en regionale afweging bij uitwerkingen die drinkwaterbelangen kunnen raken.

Prioriteitenladder

Bescherming van het grondwater heeft al geruime tijd een lagere prioriteit bij gemeenten. De nieuwe Omgevingswet is een goed moment om een duidelijke prioriteitenladder op te nemen waarin de drinkwatervoorziening bovenaan staat. Dit verplicht de gemeenten juridisch, maar ook praktisch om ook grondwater te beschermen. Concreet zou dit betekenen, dat wanneer Koude-warmte-opslag in een gemeente wordt gepland, eerst wordt gekeken naar de gevolgen voor de grondwaterbronnen.

Vewin zal bovengenoemde punten inbrengen voor de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Een exacte datum is nog niet bekend.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht