Bescherming drinkwaterbronnen als stevige pijler in de Structuurvisie Ondergrond

Terug 25 april 2012

Bescherming drinkwaterbronnen als stevige pijler in de Structuurvisie Ondergrond

Waterbescherming moet een stevige pijler worden in de Structuurvisie Ondergrond van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Op 24 april organiseerde Vewin  het seminar Bodem: ‘Final frontier’, waarin dit de boodschap was vanuit de drinkwatersector. Tijdens het seminar is gesproken met het ministerie van I&M en andere stakeholder over de invulling van de Structuurvisie Ondergrond die momenteel wordt voorbereid. Door de minister van I&M, Melanie Schultz van Haegen, is eerder aangegeven dat aan drinkwater, als nationaal belang, de nodige aandacht besteed zal worden in de structuurvisie. Dit zal de komende maanden ingevuld worden.

Tijdens het seminar liet TNO zien welke gebruiksmogelijkheden er zijn in de diepe ondergrond.  Vewin heeft aangegeven dat ook aan de ruimtelijke bescherming  van waterbronnen in de Structuurvisie Ondergrond aandacht moet worden besteed. De structuurvisie zal een afwegingskader moeten geven voor het ondergrondse ruimtegebruik, waarbij het drinkwaterbelang voorop moet staan, vindt Vewin. Eind 2012 zal de structuurvisie in concept gereed zijn.


 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht