Betere coördinatie en meer transparantie nodig bij inrichten ondiepe ondergrond
Terug 28 maart 2019

Betere coördinatie en meer transparantie nodig bij inrichten ondiepe ondergrond

​​Het is druk in de Nederlandse ondergrond. De energietransitie, maatregelen voor klimaatadaptatie, de uitrol van een nieuw telecomnetwerk voor 5G en diverse vervangingsopgaven doen daar nog een flinke schep bovenop. De beheerders van deze infrastructuren zijn het erover eens: ‘Business as usual’ werkt niet meer. De drinkwatersector is hier – met 120.000 km aan leidingen in de grond – direct bij betrokken.
Een geordende en beschermde ligging van de ondergrondse infrastructuur is voor de drinkwatersector van cruciaal belang voor een veilige drinkwatervoorziening. Hoe zorgen we ervoor dat de herinrichting
van de ondiepe ondergrond soepel verloopt en we grootschalige hinder en hoge kosten voorkomen?
Om antwoorden te vinden op deze vragen organiseerden Netbeheer Nederland, het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen en Vewin onlangs gezamenlijk de Grote kabel- en leidingchallenge. Zo’n
90 professionals van de verschillende netbeheerders en van veel gemeenten verzamelden zich hiervoor in de Stadstimmertuin in Amsterdam. Een goede coördinatie, open kaart spelen en tijdig beginnen, lijken de sleutels tot succes te zijn.

Meer en betere samenwerking

Doel van de dag was slimme vormen van samenwerking te bedenken om de uitdagingen van de ondiepe ondergrond te kunnen aanpakken. Het initiatief vloeide voort uit enkele bestuurlijke overleggen van Vewin met GPKL. Beide partijen constateerden dat het aanpakken van de gezamenlijke uitdagingen en de opgaven in de ondiepe ondergrond vooral vragen om meer en betere samenwerking, waarbij beheersing van maatschappelijke kosten een belangrijke invalshoek is.

Conclusies

Aan het einde van de dag stemden de deelnemers over de haalbaarheid en de impact van de thema’s die genoemd waren na de ‘challenge’ waarbij een straat moest worden ingericht en de bijbehorende vergunningen moesten worden verkregen.
De top vijf van onderwerpen die zowel bij haalbaarheid als bij impact het hoogste eindigden, zijn:
1. Coördinatie beheerder openbare ruimte – gemeente, provincie of waterschap.
2. Transparantie – volledig vooronderzoek en overleg over alle aspecten.
3. Gedeelde toekomstvisie waar bedrijven en gemeenten naartoe willen.
4. Tijdig beginnen met een gezamenlijk plan – niet ad hoc werken.
5. Delen van de belangen, zodat duidelijk wordt waar het schuurt en waar ruimte zit.

Lees het digitale tijdschrift dat is gemaakt van de Grote kabel- en leidingchallenge

Tags by dit artikel
Delen via: