Betere samenwerking door Kansenkaart Waterketen
Terug 15 oktober 2015

Betere samenwerking door Kansenkaart Waterketen

Meer en intensievere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven via best practices. Dat is het doel van de Kansenkaart Waterketen die de VNG, Unie van Waterschappen en Vewin vandaag tijdens een bestuurlijke bijeenkomst hebben gepresenteerd. De kaart laat zien hoe deze partijen elkaar kunnen bereiken in de waterketen en hoe drinkwaterbedrijven meer kunnen aanhaken in de samenwerking.

Samenwerking
Een goede regionale samenwerking leidt tot minder kosten, betere dienstverlening en minder kwetsbaarheid. De Kansenkaart is bedoeld om die samenwerking te stimuleren door te laten zien wat er mogelijk is. En dat met als doel de burgers en de bedrijven goede prestaties voor lage kosten te bieden.

Inspirerende praktijkvoorbeelden
In de Kansenkaart staan praktijkvoorbeelden uit heel Nederland. De zestien voorbeelden zijn gerangschikt onder vier thema's: Waterkwaliteit, Uitvoering, Maatschappij en Toekomstgericht. De VNG, Unie van Waterschappen en Vewin hopen dat deze voorbeelden inspireren om elkaar op te zoeken en samen in de waterketen testreven naar nog betere resultaten.

Bestuursakkoord Water
De Kansenkaart sluit aan bij de afspraken die gemaakt zijn in het Bestuursakkoord Water (2011). Overheden en drinkwaterbedrijven hebben afspraken gemaakt over verbetering van de organisatie van het waterbeheer. Deze afspraken leiden tot meer transparantie, duidelijke verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte, optimalisatie in transport en zuivering van afvalwater, een beheersbaar programma voor de waterkeringen en het realiseren van slimme samenwerkingsvormen. Hierdoor blijft waterbeheer betaalbaar. De ambitie is om vanaf 2020 jaarlijks structureel 750 miljoen euro te besparen op de stijgende kosten voor veiligheid en waterbeheer. Een groot deel hiervan komt uit de waterketen, te weten 450 miljoen. Tijdens de Stuurgroep Water begin oktober met minister Schultz van Infrastructuur en Milieu, is de kansenkaart aan haar aangeboden.

Delen via: