Binnenhof aan de Maas

Terug 22 mei 2012

Binnenhof aan de Maas

Parlementariërs en medewerkers van zes Tweede kamer-fracties brachten maandag 20 mei een werkbezoek aan de productielocatie Scheveningen van Dunea Duin & Water.

Vewin-directeur Theo Schmitz schetste de grote lijnen van de watersituatie in de wereld. Paulus Jansen van de SP twitterde: "Goed verhaal Theo Schmitz over gevolgen klimaatverandering drinkwater." Dunea-directeur Piet Jonker gaf daarnaast een inkijkje in de historie en de bedrijfsvoering van het drinkwaterbedrijf. Voor de Tweede Kamerleden was misschien nog wel het meest verrassend dat Dunea ‘hun’ Hofvijver tegenwoordig vult met... Maaswater.

De aanwezigen werden vervolgens door stuurgroep secretarissen van Vewin bijgepraat op de belangrijkste waterdossiers: KWR, prioritaire stoffen, Deltaprogramma Zoetwater, Structuurvisie Ondergrond, bescherming Drinkwaterbronnen,

Waterwoordvoerders 2e kamer 

Bestuursakkoord Water, Benchmark en belastingen.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht