'Blue Print' van het Europese waterbeleid

Terug 24 november 2011

'Blue Print' van het Europese waterbeleid

Eurocommissaris Potočnik (Milieu) heeft het jaar 2012 benoemd als Europees Jaar van het Water. In dit kader wordt  een aantal initiatieven specifiek op watergebied ontplooid waarvan de ‘Blue Print’ van het Europese waterbeleid de belangrijkste is. De voorbereidingen voor deze ‘Blue Print’, die in november 2012 verschijnt, zijn al in volle gang. Zij zal bestaan uit drie pijlers: ‘stroomgebied-beheersplannen’, ‘waterschaarste en droogte’ en ‘klimaatverandering’.

De watersector is als één van de eerste sectoren onderworpen aan een ‘fitness test’ om de effectiviteit van de beleidsmaatregelen op onder andere het milieubeleid te beoordelen. Er zal vooral worden gekeken naar de uitvoerbaarheid van de waterwetgeving op zowel technisch als administratief vlak.

Bureau Brussel Vewin vindt dat nieuwe wetgeving niet gewenst is, maar wil wel een betere implementatie van en coördinatie met bestaande wetgeving. Zij wil dat het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’ onveranderd overeind blijft.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht