Brief Vewin aan informateur Schippers
Terug 29 maart 2017

Brief Vewin aan informateur Schippers

​​Vewin heeft een brief gestuurd aan informateur Edith Schippers die de onderhandelingen over het nieuwe kabinet begeleidt. In deze brief vraagt Vewin aandacht voor twee onderwerpen die in de komende kabinetsperiode van belang zijn voor de drinkwatersector. Het gaat om de noodzaak van een impuls voor schoner water en om de verlaging van de belastingdruk op water.
Drinkwater is een eerste levensbehoefte voor mens en dier, bovendien is water ook een belangrijke grondstof voor de industrie. De Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren op ruim 8 miljoen adressen continu smaakvol kraanwater van onberispelijke kwaliteit. Drinkwater uit de kraan klinkt zo vanzelfsprekend in Nederland, maar dat is het niet. Drinkwaterbedrijven moeten steeds meer inspanningen verrichten om schoon, gezond en betaalbaar drinkwater te leveren. Dat komt omdat de kwaliteit van de bronnen – grond- en oppervlaktewater – onder druk staat. Nederland voldoet dan ook nog niet aan de kwaliteitseisen voor grond- en oppervlaktewater zoals afgesproken in de (Europese) Kaderrichtlijn Water. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater vraagt dan ook om een stevige impuls. Lees hier de volledige brief van Vewin aan de informateur.

Tags by dit artikel
Delen via: