COELO: Afschaffen precariobelasting in tien jaar is onwenselijk lang
Terug 31 augustus 2016

COELO: Afschaffen precariobelasting in tien jaar is onwenselijk lang

Volgens het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit Groningen) zijn de plannen van minister Plasterk om het belastinggebied van gemeenten te herzien een mooie kans om kleine of onzichtbare belastingen af te schaffen. Een voorbeeld van zo'n onzichtbare belasting is de precariobelasting op ondergrondse leidingen.

Uit een inventarisatie van het COELO blijkt dat 159 gemeenten een tarief hebben voor kabels en leidingen. Deze onzichtbare belasting kan oplopen tot 86 euro per huishouden per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Corine Hoeben van het COELO. Zij publiceerde onlangs haar bevindingen in het vakblad ESB.

De onderzoeker betoogt in het artikel dat via de precariobelastingen op ondergrondse leidingen de gemeenten een deel van de door hen geheven belasting buiten het zicht van hun inwoners kunnen houden. Dit verstoort de lokale afweging van de kosten en baten van overheidsvoorzieningen.

De Tweede Kamer heeft al eerder aangegeven, onder ander na lang aandringen daartoe door Vewin, de heffing op kabels en leidingen een ongewenste vorm van belasting te vinden en de minister gevraagd vaart te maken met de al meer dan tien jaar geleden voorgenomen afschaffing. Vlak voor de zomer heeft minister Plasterk een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gezonden voor afschaffing van de belasting in een periode van tien jaar.

Het COELO geeft aan dat met de keuze voor een afbouw in tien jaar de afschaffing een langetermijnproject wordt en dat dit niet wenselijk lijkt. Klanten van netbeheerders betalen dan immers nog tien jaar lang mee aan een onzichtbare belasting. Bovendien wijst COELO op de ook door minister Plasterk geschetste hervorming van het gemeentelijke belastinggebied. Deze hervorming biedt een mooie gelegenheid om de precariobelasting versneld af te schaffen.

Lees hier het artikel van Corrie Hoeben 'Het onzichtbare precario op ondergrondse leidingen' (PDF).

Lees hier ons precario dossier.

Tags by dit artikel
Delen via: