Chemische onkruidbestrijding in de ban

Terug 9 september 2013

Chemische onkruidbestrijding in de ban

Vewin vraagt de Tweede Kamer het voorgestelde verbod op chemische onkruidbestrijding door staatssecretaris Mansveld (I&M) te steunen. Een verbod betekent schonere drinkwaterbronnen. Resten van glyfosaat, een onkruidbestrijdingsmiddel, worden nu nog ruim boven de wettelijke norm aangetroffen in drinkwaterbronnen. 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat de ecologische en chemische toestand van de Europese wateren in 2015 goed moet zijn. Het verminderen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen is van groot belang om de doelen te halen. In 2011 heeft de Tweede Kamer de motie Grashoff (GroenLinks) aangenomen voor een verbod op glyfosaat buiten de landbouw. De brief van Mansveld vormt de uitwerking van de motie.

Vanaf november 2015 is het professionele gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen buiten de landbouw verboden en ook het gebruik door particulieren is dan niet meer toegestaan. Vanaf 2017 geldt ook een verbod voor het gebruik op sport- en recreatieterreinen en overig groen, zoals parken.
Delen via: