Consultatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

8 september 2011

Consultatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

 

Het ministerie van I&M houdt op 13 september een consultatie over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Vewin levert hiervoor inbreng.

Minister Schultz van Haegen heeft een ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) opgesteld voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het Rijk geeft in de SVIR haar visie op de ruimtelijke opgaven voor Nederland richting 2040, benoemt 13 nationale belangen en laat meer over aan gemeenten en provincies.

De relatie drinkwater en ruimtelijke ordening moet volgens Vewin expliciet worden opgenomen in de SVIR. De drinkwatervoorziening is een ‘zwaarwegende reden van groot openbaar belang’ en dit moet zich vertalen in ruimtelijke bescherming voor drinkwaterbronnen. Het is bijvoorbeeld van belang dat buisleidingen voor gevaarlijke stoffen niet door grondwaterbeschermingsgebieden lopen en niet belemmerend zijn voor de infrastructuur. De provincies krijgen bij de bescherming een belangrijkere rol. Bij hen moet de drinkwatervoorziening onder de aandacht zijn als vitale infrastructuur waarmee in bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden.

Vewin heeft op 1 september een seminar georganiseerd over de SVIR. Het ministerie van I&M heeft een inleiding verzorgd op het stuk en andere stakeholders, zoals de Unie van Waterschappen, het IPO, LTO en VNO-NCW hebben hun visie over de SVIR uiteen gezet. Vervolgens gingen vertegenwoordigers van de drinkwaterbedrijven in discussie met het ministerie en de andere organisaties.

In de herfst staat de Structuurvisie op de agenda van de Tweede Kamer.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht