Convenant vergemakkelijkt zoektocht gemeenten naar mensen met financiële zorgen
Terug 10 november 2020

Convenant vergemakkelijkt zoektocht gemeenten naar mensen met financiële zorgen

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan op het gebied van relaties, werk of gezondheid. De NVVK ontwikkelde daarom samen met energieleveranciers en drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars een convenant, mede ondersteund door de VNG. Vandaag tekenen de zes koepelorganisaties het landelijke Convenant Vroegsignalering schulden. Dat convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen deze partijen. De leveranciers geven zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering vanaf 1 januari door aan de gemeenten. Die nemen vervolgens contact op met de betrokkenen om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken.

Afspraken in het convenant

 • Vanaf 1 januari 2021 kan iedere Nederlander die 30 tot 100 dagen te laat is met een betaling aan zijn verhuurder, zorgverzekeraar, energieleverancier of drinkwaterbedrijf een brief, belletje of bezoek verwachten van de gemeente.
 • Voordat de gemeente in actie komt moet er minimaal eerst een herinnering verstuurd zijn door de corporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier of het drinkwaterbedrijf.
 • Als de herinnering niets oplevert en het afgesproken aantal dagen verstreken is, zijn de leveranciers verplicht de gemeente te informeren over de betalingsproblemen van klanten.
 • Op haar beurt is de gemeente straks verplicht om als zij het signaal krijgt, contact te zoeken met de inwoner.
 • Een inwoner mag zelf de keuze maken om in te gaan op het aanbod van de gemeente om over de betalingsproblemen in gesprek te gaan. De gemeente koppelt terug naar de leverancier wat de uitkomst van haar actie is.
 • Het nieuwe landelijke Convenant zorgt ervoor dat een gemeente in één keer alle benodigde afspraken kan maken met deze vier 'vaste lasten-partners' (woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterleveranciers).

Wettelijke plicht tot actie bij betaalachterstanden

De verplichting is opgenomen in de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), die op 1 januari van kracht wordt. Veel gemeenten zijn nu al actief op dit gebied. De ervaringen van deze gemeenten zijn positief. Het voordeel van een landelijk convenant is dat niet iedere gemeente of iedere woningcorporatie, zorgverzekeraar of energieleverancier en drinkwaterbedrijf zelfstandig afspraken hoeft te maken. Het doel van deze methode van 'vroegsignalering' is dat mensen met financiële zorgen of schulden eerder in beeld komen en passende hulp krijgen. Nu is de praktijk nog dat mensen zo'n 5 jaar aarzelen voor ze hulp vragen. Dan zijn er vaak gemiddeld 14 schuldeisers en is het schuldbedrag opgelopen tot gemiddeld 40.000 euro. De convenant-ondertekenaars verwachten dat hun samenwerking deze situatie radicaal verandert. Hun handtekening onderstreept hun oproep aan alle betrokken partijen en gemeenten om massaal aan te sluiten bij het convenant voor een landelijke aanpak vroegsignalering. Het convenant is in nauw onderling overleg van de onderstaande partners tot stand gekomen. Dit zijn de ondertekenaars:

 • Marco Florijn namens de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociale kredietverlening en bewindvoering
 • Leonard Geluk namens de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Martin van Rijn namens Aedes, vereniging van woningcorporaties
 • Medy van der Laan namens Energie Nederland, branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen
 • Peter van der Velden namens Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
 • Dirk Jan van den Berg namens Zorgverzekeraars Nederland, behartigt de belangen van zorgverzekeraars
Tags by dit artikel
Delen via: