Coronavirus: levering en kwaliteit drinkwater geborgd
Terug 2 maart 2020

Coronavirus: levering en kwaliteit drinkwater geborgd

​Drinkwater zeer goed beschermd tegen virussen

Volgens onderzoeksinstituut KWR is drinkwater zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus. Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed en niet heel lang in water standhouden en relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren zijn.

De drinkwaterbedrijven die drinkwater uit oppervlaktewater bereiden hebben allemaal een meervoudige desinfectiebarrière ingesteld gericht op het verwijderen van bacteriën, virussen en protozoën, die ook geborgd zijn door de Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater. Grondwater is goed beschermd in de bodem tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen. Ook de strenge hygiëne-voorschriften voor aanleg en werkzaamheden maken dat de drinkwatersector goed beschermd is tegen alle microbiologische verontreinigingen.

De kans dat het coronavirus via kraanwater verspreid wordt is nihil. Een griepvirus wordt niet verspreid via het drinkwater. De griepvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen worden de virussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop. Als iemand bijvoorbeeld na het vastpakken van de deurknop, zijn mond, neus of ogen aanraakt, kan hij besmet worden.

Leidingen doorspoelen na stilstand

Voor de waterkwaliteit is het belangrijk leidingen goed door te spoelen wanneer de leidingen een tijd niet gebruikt zijn. Veel waterleidingen in bijvoorbeeld scholen, zwembaden, kantoren, horeca, zorginstellingen, sportscholen en hotels worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, is het niet meer vers en kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Zo kan bijvoorbeeld de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem vormen.
Drinkwaterbedrijven adviseren daarom als het water langer dan een week niet gebruikt is, de leidingen goed door te spoelen voor het weer in gebruik genomen wordt. Bij het beheersen van risico's rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de binneninstallatie. Zie voor de te nemen maatregelen en meer informatie over legionella-preventie de website van ILT.

Continuïteitsplannen

De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater als gevolg van het coronavirus (COVID-19).

De continuïteit van de drinkwatervoorziening is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving. Daarom hebben bedrijven een wettelijke leveringsplicht en zijn ze verplicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden. Eén van de gevaren betreft personeelsuitval als gevolg van een grieppandemie. Alle  drinkwaterbedrijven hebben voor specifiek grieppandemie continuïteitsplannen opgesteld. In deze plannen staan maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, maar ook maatregelen en de handelswijze wanneer het virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt nauwlettend naar de adviezen van de Rijksoverheid gekeken.

Door de volautomatische procesvoering, de mogelijkheid om te telewerken, de eigen noodstroomvoorziening en voorraden hulpstoffen, zijn de drinkwaterbedrijven in staat om bij een grieppandemie de continuïteit van de drinkwaterlevering te garanderen. Er is dus geen reden om extra flessenwater in te kopen.

Vewin benadrukt dat het cruciaal blijft om de grensoverschrijdende toevoer te verzekeren van chemicaliën en andere producten (zoals bv. leidingmaterialen) die gebruikt worden bij de drinkwaterproductie- en distributie  zodat de voorraden bij de drinkwaterbedrijven aangevuld kunnen worden en de continuïteit van de drinkwatervoorziening gegarandeerd kan blijven. Het snelle en vrije verkeer van deze goederen binnen de EU is daarom van het grootste belang.

Werkzaamheden infrastructuur.

Werkzaamheden aan de infrastructuur voor de drinkwatervoorziening worden uitgevoerd conform de anderhalve-meter-protocollen van de drinkwaterbedrijven en de RIVM-richtlijnen. Leveringsonderbrekingen worden bij werkzaamheden zo veel mogelijk beperkt en waar nodig wordt alternatief drinkwater aangeboden. De drinkwatersector steunt het protocol 'Samen veilig doorwerken' dat Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben vastgesteld. Het protocol biedt een handreiking voor hoe er, ook bij werkzaamheden voor de drinkwaterinfrastructuur, op een veilige manier doorgewerkt kan worden.
De drinkwatersector heeft de gemeenschappelijke verklaring Samen doorbouwen aan Nederland ondertekend. Deze verklaring benadrukt dat het belang van doorbouwen aan Nederland groot is, vanwege de werkgelegenheid in de bouwsector en het woningtekort. De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben daarom de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld.

Geen afsluitingen

Indien sprake is van onbetaalde drinkwaterfacturen wordt door de drinkwaterbedrijven niet het ultieme middel -afsluiting van de drinkwatertoevoer- ingezet. Wel blijft de betalingsverplichting voor alle gebruikte drinkwater in stand. Bestaande afsluitingen wegens wanbetaling worden op verzoek opnieuw aangesloten op het drinkwaternetwerk. De bestaande betalingsverplichtingen, incasso- en/of schuldhulpverleningstrajecten blijven van kracht. Indien noodzakelijk wordt de afsluiting na afloop van de Covid-19 maatregelen van de Rijksoverheid opnieuw geëffectueerd. De drinkwaterbedrijven betrachten coulance met klanten die in betalingsproblemen komen door het coronavirus.

Ten behoeve de veiligheid van de medewerkers van het drinkwaterbedrijf worden de bestaande Covid-19 veiligheidsinstructies gehanteerd.

Meer informatie

Bekijk hier de informatie van de Rijksoverheid.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht