D66 Tweede Kamerlid Wassila Hachchi brengt werkbezoek aan drinkwatersector
Terug 9 september 2015

D66 Tweede Kamerlid Wassila Hachchi brengt werkbezoek aan drinkwatersector

​Op dinsdag 25 augustus bracht Tweede Kamerlid Wassila Hachchi van D66 een werkbezoek aan de drinkwatersector. Zij werd ontvangen op een productielocatie van Evides Waterbedrijf. Naast woordvoerder Water is mevrouw Hachchi ook woordvoerder op Defensie, Koninkrijksrelaties, Luchtvaart, Scheepvaart en Mobiliteit. Het werkbezoek stond naast een algemene kennismaking met Vewin en Evides ook in het teken van de noodzaak van meer aandacht voor waterkwaliteit. Dit kan bijvoorbeeld door het “Deltaplan Waterkwaliteit” waar zij samen met Lutz Jacobi (PvdA) in moties voor heeft gepleit. Hier wordt door het ministerie van IenM momenteel aan gewerkt en dit zal in het najaar in de Tweede Kamer besproken worden.
De bronnen voor het drinkwater bevatten soms sporen van stoffen, die er onder meer als gevolg van menselijk handelen in terecht zijn gekomen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, mest en geneesmiddelen. Dankzij geavanceerde zuiveringstechnieken worden deze stoffen weer uit het water gehaald, maar beter is het dat deze stoffen niet in de bronnen zitten: wat er niet in komt hoeft er ook niet uitgehaald te worden, dat is de veiligste aanpak.
Specifieke aandacht was er tijdens het bezoek voor geneesmiddelenresten in het water. In zowel oppervlaktewater als grondwater komen in Nederland sporen van medicijnen voor. Deze stoffen horen in beginsel niet thuis in de bronnen die dienen voor de productie van drinkwater. De drinkwaterbedrijven monitoren de kwaliteit van het drinkwater en de hiervoor benodigde bronnen op de aanwezigheid van niet natuurlijke stoffen.
De drinkwatersector zorgt voor betrouwbaar drinkwater, de overheid is verantwoordelijk voor schoon grond- en oppervlaktewater. Alle schakels van de keten, zoals de industrie, apothekers, zorginstellingen en consumenten hebben een rol in het tegengaan van medicijnresten in het water. Vewin gaf bij Wassila Hachchi aan dat er nu al een aantal goede voorbeelden zijn, de centrale vraag is hoe deze goede voorbeelden vervolgens uitgerold kunnen worden naar de hele praktijk. Hiervoor is wat Vewin betreft regie vanuit de overheid nodig en geen afwachtende houding.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht