De duurzame stad Schiphol

Terug 13 maart 2013

De duurzame stad Schiphol

Schiphol gaat fosfaat terugwinnen uit menselijke uitwerpselen. Jaarlijks komen er zo’n 50 miljoen reizigers naar Schiphol en daarmee ook letterlijk vliegtuigladingen met uitwerpselen. Daarin zit fosfaat, een steeds schaarser wordende grondstof die gebruikt wordt bij de productie van voedsel. In het project ‘Sustainable airport cities’ werken Schiphol Airport, Vewin, Evides Industriewater en KWR Watercycle Research Institute samen om fosfaat te winnen uit afvalwater. Vewin, die opgetreden heeft als verbindende schakel, vindt het van groot belang dat fosfaat zo vroeg mogelijk wordt teruggewonnen en de drinkwaterbronnen schoon worden gehouden.

Doelen van het Topsectorenproject bestaan uit kosten besparing, een gunstig effect op het milieu en een unieke samenwerking tussen de watersector en de luchtvaartsector. Deze samenwerking is één van de eerste projecten die concreet van start gaat in het kader van het topsectorenbeleid en is mede gefinancierd uit de toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie heeft negen topsectoren in het leven geroepen om concrete voorstellen te doen om de concurrentiepositie van Nederland te versterken. Dit project valt onder TKI Watertechnologie.

De locatie van Schiphol is een goede omgeving voor een pilot naar het duurzaam terugwinnen en hergebruiken van fosfaat. Door fosfaat uit het afvalwater te halen verbetert de waterkwaliteit op en rond het luchthaventerrein. Het zuiveringsproces wordt efficiënter en er zijn minder hulpstoffen zoals chemicaliën nodig. Het gewonnen fosfaat wordt in de omgeving van Schiphol afgezet bij bijvoorbeeld boeren. Zij kunnen het fosfaat gebruiken als kunstmest en tegelijkertijd het afzetproduct beoordelen. De resultaten hiervan vormen vervolgens input voor de onderzoekers om de technieken verder te verbeteren en te richten op de eindgebruiker.

Lees meer over dit project in de aankomende Waterspiegel

 

Delen via: