De kwaliteit van het drinkwater in Nederland is uitstekend
Terug 7 december 2017

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland is uitstekend

In het rapport ‘De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2016’ beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of het drinkwater in Nederland voldoet aan de gestelde normen. Uit deze rapportage blijkt dat in 99,9% van de ruim 670.000 metingen het drinkwater voldoet aan de gestelde normen. Normoverschrijdingen zijn over het algemeen incidenteel van karakter. Volgens de ILT pakken de drinkwaterbedrijven incidenten effectief aan. Het rapport is gebaseerd op de resultaten van de controles van de drinkwaterkwaliteit die de drinkwaterbedrijven in 2016 aan de ILT hebben gemeld.

Drinkwaterbedrijven leven wettelijke voorschriften goed na

Uit dit rapport blijkt dat de drinkwaterbedrijven de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed naleven. Het drinkwater dat zij leveren voldoet vrijwel altijd aan de gestelde kwaliteitsnormen. Ons land is er daarmee volgens de ILT van verzekerd dat het drinkwater vrijwel altijd voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen.

Meetprogramma drinkwater

Deze rapportage gaat over de drinkwaterkwaliteit na de laatste zuiveringsstap en op verschillende plaatsen op tappunten in het distributiegebied. In het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling zijn de normen voor de kwaliteit van drinkwater opgenomen, en de vereisten voor monitoring en analyse. De drinkwaterbedrijven voeren een wettelijk meetprogramma uit om de kwaliteit van het drinkwater te bewaken. Hierbij gaat het om metingen na de laatste zuiveringsstap (af pompstation) en in het distributienetwerk. De drinkwaterbedrijven meten meer dan de standaardlijst met parameters. Dit doen ze om nieuwe stoffen te monitoren, voor onderzoeksdoeleinden of om een bodemverontreiniging in de buurt van de bron in de gaten te houden. Op die manier bewaken ze de kwaliteit van het grond- of oppervlaktewater van waaruit het drinkwater gemaakt wordt.​

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht