Debat droogte Tweede Kamer: veel aandacht voor toekomstige drinkwatervoorziening
Terug 20 februari 2019

Debat droogte Tweede Kamer: veel aandacht voor toekomstige drinkwatervoorziening

Op 13 februari debatteerde de Tweede Kamer in een plenair debat met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over omgaan met droogte. Kamerleden en de ministers waren positief en complimenteus over de prestaties in de afgelopen zomer van de Nederlandse watersector en over het feit dat de drinkwatervoorziening robuust is gebleken. Daarnaast was er veel aandacht voor de lessen van de droogteperiode. Daarbij kwam ook de drinkwatervoorziening ruimschoots aan bod. De helft van de ingediende moties (vier van de acht) had betrekking op de drinkwatersector.

Beleidstafel droogte

Het betoog van de minister van IenW stond vooral in het teken van de lopende evaluatie en de Beleidstafel Droogte. De conclusies van deze tafel zijn nog niet gereed en de minister wilde daar ook niet op vooruitlopen. Dat neemt niet weg dat ze, onder andere in reactie op de ingediende moties, belangrijke uitspraken deed over bijvoorbeeld het tegengaan van verzilting en de deelname van de drinkwatersector aan de crisisstructuur bij droogte. Verder gaf de minister aan dat in de toekomst de boodschap van zuinig met water omgaan ‘indringender’ zou moeten worden gecommuniceerd. De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd dat de conclusies van de evaluatie en de Beleidstafel ruim voor het AO Water van juni naar de Kamer worden gezonden.

Vier moties over drinkwater gerelateerde onderwerpen

Laura Bromet en Suzanne Kröger (GroenLinks) dienden een motie in over de verzilting van het IJsselmeer, met het verzoek om een beter meet- en modelleringsnet. Deze motie is weliswaar verworpen, maar nadat de minister had aangegeven hier in feite al mee bezig te zijn. Remco Dijkstra (VVD) diende een motie in waarin zowel gevraagd wordt om afstemming met de buurlanden over Maas en Rijn, om te voorkomen dat maatregelen in deze landen leiden tot watertekorten in ons land, als om de noodzaak te bezien van aanvullende strategische voorraden (ASV’s). Het antwoord van de minister was dat ze het eerste al doet en dat het tweede aan de orde komt in de Beleidstafel Droogte. Remco Dijkstra heeft daarom besloten de motie voorlopig nog niet in stemming te brengen en eerst de resultaten van de Beleidstafel af te wachten. Corrie van Brenk (50Plus) diende een motie in over het borgen van de betrokkenheid van de drinkwatersector in de nationale crisisstructuur; ook dit zal aan de orde komen bij de Beleidstafel Droogte en de motie wordt aangehouden. De minister wilde niet vooruitlopen op de uitkomsten van de evaluatie, maar gaf in reactie op de motie wel het volgende aan: “Drinkwaterbedrijven zaten afgelopen zomer aan tafel in het crisisoverleg. Dat was uit praktische overwegingen, maar ik kan me niet voorstellen dat we zeggen: dat doen we niet meer, want het liep niet goed.” Corrie van Brenk (50Plus) diende tot slot een motie in die vraagt over te gaan tot debietafhankelijke lozingsvergunningen; ook deze motie is aangehouden.

Standpunt Vewin

Vewin had voorafgaand aan het debat een position paper opgesteld en gedeeld met de Kamerleden. Het volledige position paper is hier te lezen.​

Tags by dit artikel
Delen via: