Deltabeslissingen: zoetwater hoger op de agenda
Terug 16 september 2014

Deltabeslissingen: zoetwater hoger op de agenda

​Het Deltaprogramma brengt vandaag de voorstellen voor deltabeslissingen uit. Deltabeslissingen zijn hoofdkeuzen voor de aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland. Deze keuzes geven richting aan de maatregelen die Nederland hiervoor inzet, op korte en op lange termijn. Voor Vewin zijn de deltabeslissingen belangrijk omdat een ecologisch gezonde delta met een blijvende goede kwaliteit water de basis zou moeten zijn voor het maken van schoon en drinkwater van een kwalitatief hoogstaand niveau.
Een nieuw instrument in de Deltabeslissing Zoet water is het voorzieningenniveau dat de beschikbaarheid van zoet water en de kans op watertekorten in een bepaald gebied weergeeft in normale en droge situaties. Het voorzieningenniveau zal tot stand komen in afspraken tussen overheden en gebruikers.
In de Deltabeslissing Zoet Water wordt de drinkwatervoorziening gezien als een bijzonder vorm van gebruik van de zoetwatervoorziening. Dit is net als de zorg voor veiligheid een publieke taak: overheden hebben op grond van de Drinkwaterwet een zorgplicht voor het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening.
Dat betekent dat bij de opstelling van regionale afspraken de drinkwatervoorziening als een bijzondere vorm van gebruik prioriteit krijgt boven andere gebruikers. Vewin acht deze prioritering een noodzakelijke voor een vitale publieke dienst als de drinkwatervoorziening.

Klik hier voor het Deltaprogramma 2015

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht