Drinkwater in de wereld van verduurzaming

Terug 19 juli 2012

Drinkwater in de wereld van verduurzaming

 

Er vindt een groei plaats in de wereld van verduurzaaming. Hoogleraar transities en transitiemanagement prof. dr. ir. Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit Rotterdam geeft zijn visie over circulair denken in de waterwereld.

Verduurzaming van de samenleving

Een duurzame leefwereld is van belang omdat dat de aarde geen onuitputtelijke bron is. Daarnaast is een sterk streven naar kwaliteit toegenomen op gebied van schone lucht en bodem, betrouwbaar voedsel en gezonde leefomgeving.

Dat Nederland langzaam aan het verduurzamen is, komt tot uiting in initiatieven die ontstaan door overheden, bedrijven en door burgers. De kleine stappen door de onderste laag van de samenleving maakt dat de verduurzaming wordt ingebed. Elk huis kan met moderne technische middelen een energiecentrale zijn, die in de eigen behoefte voorziet én nog wat energie kan terugleveren aan het net. Uiteraard speelt water hier ook een rol in.

Hoe circulair te denken

Volgens Rotmans worden er steeds meer kringlopen gesloten en gaat de samenleving naar een circulaire economie. De Energiefabriek is hier een voorbeeld van een vooruitstrevend idee. Vijftien waterschappen zijn actief bezig de 350 rioolwaterzuiveringsinstallaties te vormen tot energie-neutrale fabrieken. Dit soort initiatieven inspireren anderen meer in ketens te denken.

Vanwege de klimaatverandering gaat water een andere rol spelen in Nederland. Extremen in neerslag, een inklinkende bodem en stijgende zeespiegel veranderen onze waterbeleid. Dit vraagt niet alleen om maatregelen maar biedt ook kansen. Naar idee van Rotmans moeten we een water-economie ontwikkelen. Hierbij kan men denken aan het wonen op water, landbouw op water, bedrijventerreinen en andere economische activiteiten. Een voorbeeld hiervan is Zuid-Holland. In de Poelpolder, tussen Naaldwijk en ’s-Gravenzande, zijn 1.200 woningen ontwikkeld in een onder water gezette polder.

 Lees meer over dit onderwerp en het interview met Rotmans in Waterspiegel 3

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht