Drinkwater prioriteit in tijden van droogte

Terug 7 februari 2012

Drinkwater prioriteit in tijden van droogte

Bij langdurige droogte moet er voldoende kwalitatief goed zoetwater beschikbaar zijn voor de drinkwatervoorziening. Vewin wijst hierop wanneer de Tweede Kamer binnenkort vergadert over het onderwerp waterkwaliteit. In Nederland treedt in tijden van watertekort de ‘landelijke verdringingsreeks’ in werking. Hierin staat beschreven hoe het beschikbare water in de door het Rijk beheerde wateren wordt verdeeld tijdens een watertekort. Zoals onderstaande figuur weergeeft is de drinkwatervoorziening hoog ingeschaald, in categorie 2.


 

 

In het Deltaprogramma 2012 is aangekondigd dat het huidige incidentele droogtebeleid in de vorm van de ‘landelijke verdringingsreeks’ wordt heroverwogen. Vewin stelt dat de huidige positie van de drinkwatervoorziening in de landelijke ‘verdringingsreeks’ behouden moet blijven. Voldoende drinkwater behoort tot de eerste levensbehoefte en is van groot belang voor de volksgezondheid, een tekort leidt tot maatschappelijke ontwrichting. Deze maatschappelijke prioriteitstelling moet het uitgangspunt blijven en mag niet worden vervangen door een economisch principe.

 

 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht