Drinkwaterbeschermingszones moeten heilig zijn

Terug 26 juni 2012

Drinkwaterbeschermingszones moeten heilig zijn

Nederland wordt 3D-land, niet alleen op tv (HD) en in bioscoopfilms, maar evenzeer in de ruimtelijke ordening. Met behulp van ingenieuze bouwconstructies en creatieve architectuur worden open ruimten opgevuld. Met torenhoge kranen wordt beton in bouwkraters gestort. Steeds sneller vervagen oude stadsgezichten van Amsterdam, Den Haag en Delft om plaats te maken voor skylines met gewaagde kolossen vol glazen liften, massale vides, mega-malls en koopgoten. New York en Sjanghai zijn er niks bij, the sky is ook hier the limit.

Door al dat bouwen ondergaat ons land een ware metamorfose. Niet alleen bovengronds, maar ook onder de grond, buiten ons zicht, voltrekken zich forse veranderingen. De drassige bodem van ons Waterland wordt stijf dicht geheid, betonnen caissons voor nieuwe metrolijnen worden tientallen meters diep tot op oude strandwallen afgezonken. Honderden meters lange pijpen doorklieven vele bodemlagen om ijskoud airco-water of oververhitte aardwarmte naar boven te brengen. Alles geordend? Neen, helaas, in chaos en voorlopig nog onder het recht van de eerst arriverende.

Soms zou je niet zeggen dat ons land al jaren werkt aan structuurschema’s voor Ruimte & Infrastructuur respectievelijk voor de Ondergrond (STRONG). De vorderingen op dit gebied zijn mager, zeker als wij inzoomen op waterbelangen (volksgezondheid). Op planologische structuurkaarten overheersen rode en zwarte (non-water) lijnen. Hierdoor wordt niet alleen de blauwgroene basisstructuur van ons land weggedrukt, maar loopt ook de bescherming van drinkwaterwingebieden gevaar. Bij grondwater en zijn bronnen moet sprake zijn van heilige zones! Een volwaardiger honorering van drinkwater op de nationale verdringingsreeksen is op zijn plaats. Urgent op zijn plaats, dat wil zeggen: ook na 2015.

Eenzelfde teleurstelling betreft de afwijzende opstelling van ons land voor de al sinds 2006 op stapel staande Europese Bodemrichtlijn. Als geen ander gebied heeft onze delta behoefte aan schone bodems voor gezond en veilig drinkwater.

Als Europa heilig moet zijn, begint dat met ons drinkwater!

Theo Schmitz
Directeur Vewin

Theo Schmitz Opinie - voorwoorden Waterspiegel en H2O magazine

Lees hier Waterspiegel 3

Delen via: