Drinkwaterdag: Bij een crisis samen aan de bak
Terug 3 november 2014

Drinkwaterdag: Bij een crisis samen aan de bak

​Het ministerie van IenM en Vewin hebben vorige week in Utrecht de Drinkwaterdag georganiseerd over samenwerking bij crisisbeheersing. Zo'n 50 professionals die zich bij de drinkwaterbedrijven en het ministerie van IenM bezighouden met de voorbereiding en response op drinkwatercalamiteiten troffen elkaar op deze dag om de onderlinge verbindingen te verduidelijken en te verstevigen. Immers: je moet elkaar eest leren kennen om daarna te kunnen samenwerken. Des te belangrijker nu er sprake is van veel partijen met eigen rollen, taken en informatiebehoeften. De deelnemers zijn in de middag in twee workshops aan de slag gegaan om de wederzijdse verwachtingen helder te krijgen en te kijken waar en hoe partijen kunnen samenwerken. Van deze dag is uitgebreid verslag gedaan in een speciale uitgave: Het  ‘DrinkwaterDagblad’. De Drinkwaterdag was een succes en er zal volgens de organisatoren dan ook zeker een follow-up komen.

Klik hier voor het 'DrinkwaterDagblad'

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht