Drinkwatersector is transparant over tarieven en heeft waterkwaliteit op orde
Terug 27 november 2015

Drinkwatersector is transparant over tarieven en heeft waterkwaliteit op orde

De drinkwatersector heeft de totstandkoming van de tarieven 2014-2015 beter inzichtelijk gemaakt. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na onderzoek door de ACM in een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. Uit een tweede onderzoek van de ILT blijkt dat in 2014 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd.

In de drinkwaterwet, die in 2011 is ingegaan, is voorgeschreven dat de tarieven van de drinkwaterbedrijven moeten voldoen aan verschillende eisen. De tarieven moeten kostendekkend en transparant zijn en mogen niet discriminerend zijn. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) houdt namens de minister toezicht op dit proces en wordt geadviseerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die jaarlijks de totstandkoming van de tarieven onderzoekt. De minister rapporteert over het toezicht op de tarieven aan de Tweede Kamer. Er zijn nog wel een paar verbeterpunten voor de rapportages van de drinkwaterbedrijven door de ILT weergegeven. Zoals een transparantere weergave van de scheiding tussen de kosten van drinkwater en niet-drinkwater en de relatie tussen kosten en tarieven. Bij enkele bedrijven zijn er nog wat specifiekere opmerkingen gemaakt ten aanzien van het begrotingsproces. Hieraan verbindt de ILT geen verdere gevolgen. Bij Waternet is een overschrijding in 2012 van de WACC (gewogen gemiddelde kosten van het vermogen van het bedrijf), vanwege de afschaffing van de grondwaterbelasting, niet in 2014 maar al vanaf 2013 gecorrigeerd. De ILT oordeelt dat Waternet hierover onvoldoende duidelijk heeft gecommuniceerd.
De minister schrijft in de brief aan de Tweede Kamer dat de afgelopen jaren overziende de ILT met de ACM van mening is dat de drinkwaterbedrijven sinds de invoering van de Drinkwaterwet (2011) belangrijke stappen hebben gezet. De bedrijven hebben zich ingespannen om hun financiële processen aan te passen en de benodigde instrumenten te ontwikkelen.

Ook ontving de Tweede Kamer een brief van de minister over het rapport “De kwaliteit van het drinkwater in 2014”. Uit dit rapport blijkt dat in 2014 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd. Er wordt een beperkt aantal normoverschrijdingen gemeten. Bij 99,9% van de meer dan een half miljoen metingen die worden uitgevoerd, blijkt dat het drinkwater voldoet aan de gestelde normen. Normoverschrijdingen zijn over het algemeen incidenteel van karakter.
Gewaarborgd is dat het drinkwater in Nederland vrijwel altijd voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. Blijkens de rapportage van de minister pakken de drinkwaterbedrijven de incidenten effectief aan.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht