Drinkwatersector op koers bij Bestuursakkoord Water
Terug 23 januari 2014

Drinkwatersector op koers bij Bestuursakkoord Water

De drinkwatersector heeft koplopers, geen achterblijvers en haalt de bijdrage van Euro 70 mln. in de bezuinigingstaakstelling. Dit staat in de voortgangsrapportage van de Visitatiecommissie Waterketen. 'Maar we kunnen nu niet achterover gaan leunen: het komt nu meer dan ooit aan op doorpakken', aldus commissievoorzitter Karla Peijs, vanochtend bij de overhandiging van de rapportage aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu. In deze rapportage inventariseert de commissie de voortgang van de afspraken, zoals vastgelegd in het Bestuursakkoord Water (BAW).

Samenwerking
Vewin ziet het resultaat van de Visitatiecommissie als een stimulans om samen met de partners in de waterketen, gemeenten en waterschappen, verder te werken aan de doelen van het Bestuursakkoord Water. De drinkwaterbedrijven hebben volgens de commissie voldoende ambitieniveau voor de implementatie van de acties die daarvoor nodig zijn. In de afgelopen 15 jaar hebben de drinkwaterbedrijven onder andere met een benchmarktraject grote stappen gezet bij de verbetering van de doelmatigheid en kwaliteit. Dit heeft, sinds de eerste benchmark in 1997, onder andere geresulteerd in een efficiencyverbetering van ruim 35% in de sector. Ook de komende jaren koerst de drinkwatersector op de doelstellingen die in het bestuursakkoord zijn gemaakt. De afspraken in het Bestuursakkoord Water zijn voor de drinkwaterbedrijven het kompas om waar mogelijk de prestaties verder te verbeteren, onder andere via kennisuitwisseling met de partners in de waterketen.

Visitatiecommissie Waterketen
De Visitatiecommissie Waterketen doet onderzoek naar de voortgang van het Bestuursakkoord Water. In het BAW wordt de uitvoering van afspraken over regionale samenwerking in de waterketen omschreven. Hierin is o.a. een forse doelmatigheidsverbetering in de waterketen voor 2020 afgesproken. Met als doel: een financiële besparing in de waterketen van 450 miljoen Euro in 2020.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht