Drinkwatervoorziening gegarandeerd, kwaliteit grondstoffen moet beter
Terug 23 september 2014

Drinkwatervoorziening gegarandeerd, kwaliteit grondstoffen moet beter

​Drinkwaterbedrijven hebben voor de voorzienbare toekomst voldoende productiecapaciteit om in de drinkwatervraag te kunnen voorzien. Dit blijkt uit onderzoek dat RIVM op verzoek van het ministerie Infrastructuur en Milieu en samen met de drinkwaterbedrijven heeft uitgevoerd. De drinkwatervraag zal naar verwachting beperkt toenemen (ca. 3 procent).

Wel blijkt de kwaliteit van het water een belangrijk probleem om de hoeveelheid water die mag worden onttrokken ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken voor drinkwaterbereiding. Om kwaliteitsverslechteringen van de bronnen op te kunnen vangen zullen daarom zowel voor grondwater als voor oppervlaktewater strategische reserves aangewezen moeten worden. Verder wil Vewin dat het Rijk haast maakt met uitvoering van de Kaderrichtlijn Water om de kwaliteit van de grondstoffen voor de drinkwaterbereiding te verbeteren.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht