Drinkwatervoorziening in kustgebied verdient nationale bescherming
Terug 20 januari 2016

Drinkwatervoorziening in kustgebied verdient nationale bescherming

Met het voorgenomen besluit van het kabinet om het verbod op bebouwing in het kustgebied los te laten is de drinkwatervoorziening onvoldoende beschermd. Zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde Beleidslijn Kust en het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro).
Voor de drinkwatervoorziening en voor de natuur is het van belang om in het kustgebied bebouwing niet toe te staan op terreinen gerelateerd aan de drinkwatervoorziening. De duinen zijn essentieel bij de winning en zuivering van drinkwater en vormen strategische zoetwaterbuffers voor de leveringszekerheid aan minimaal 6 miljoen burgers in Nederland. Deze functie heeft nationale bescherming nodig.

In de nieuwe Beleidslijn Kust wordt de drinkwatervoorziening benoemd als een publieke taak en als nationaal belang. Hieraan wordt echter geen uitwerking gegeven in de vorm van nationale bescherming. Het kabinet stelt slechts dat de veiligheid van waterkeringen niet in het geding mag komen. De drinkwatervoorziening geldt in de huidige voorstellen als een van de belangen die moet worden afgewogen bij nieuwe initiatieven. Dit betekent dat het belang van een duurzame openbare drinkwatervoorziening ondergeschikt kan worden gemaakt aan bijvoorbeeld tijdelijke seizoensgebonden bebouwing.

Drinkwaterbedrijven hebben zich altijd een krachtige beschermer getoond van de natuur in het duingebied en zijn dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Drinkwaterbedrijven beheren 45% van alle duingebieden in Nederland. Van de duingebieden die drinkwaterbedrijven beheren is 94% aangewezen als Natura2000-gebied. Voor de veiligstelling van een openbare duurzame drinkwatervoorziening kan bebouwing op terreinen gerelateerd aan de drinkwatervoorziening dan ook niet aan de orde zijn.

Minister Schultz heeft aangegeven met betrokken partijen het gesprek aan te willen gaan over de nieuwe Beleidslijn Kust en het Barro. De drinkwatersector wil gezien haar wettelijke taak en als beheerder van een groot deel van de duinen, bij dit gesprek betrokken worden. ‚Äč

Delen via: