Drinkwatervoorziening uitgelicht in Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing
Terug 8 juli 2015

Drinkwatervoorziening uitgelicht in Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

Directeur Vewin Renée Bergkamp stelt in een column in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing dat de drinkwatervoorziening in het Rijkbrede traject ‘Herijking vitaal’ terecht is aangemerkt als topvitaal. Drinkwater is immers een randvoorwaarde voor het functioneren van de samenleving.

Altijd voldoende drinkwater van goede kwaliteit
Vanuit de gedachte dat er altijd voldoende drinkwater van goede kwaliteit beschikbaar moet zijn, is in de Drinkwaterwet uit 2011 al erkend en vastgelegd dat de drinkwatervoorziening een vitale publieke dienst is. Een dienst die van groot algemeen belang is en onderwerp is van specifieke overheidszorg. Voldoende en schoon drinkwater liggen immers aan de basis van een goede gezondheid. In het verlengde daarvan, kent de wet een groot aantal regels en eisen op het gebied van leveringszekerheid en continuïteit. Zo hebben drinkwaterbedrijven een wettelijke leveringsplicht.

Klik hier voor de column (PDF)

Klik hier om het gehele Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing te lezen​

Delen via: