Drinkwaterwet bevestigt belang van betrouwbaar water

Terug 1 juli 2011

Drinkwaterwet bevestigt belang van betrouwbaar water

Na een ruime voorbereiding treden op 1 juli 2011 de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en een aantal ministeriële regelingen in werking. De drinkwaterbedrijven juichen de invoering van de wet toe. Dat blijkt al uit de naam: Drinkwaterwet in plaats van Waterleidingwet. Water staat centraal. Helt belangrijk is de overzichtelijkheid, iedere partij in de drinkwatersector weet wat van hem of haar wordt verwacht. Kernpunten zijn onder andere: het publieke eigendom van de drinkwatervoorziening, het borgen van de waterkwaliteit en maatschappelijk en verantwoord ondernemerschap.

De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater is wereldwijd gezien zeer hoog. Betrouwbaar drinkwater is essentieel voor de volksgezondheid en dan telt maar één ding: kwaliteit. De drinkwaterbedrijven doen er alles aan om die kwaliteit te waarborgen: van bescherming van hun bronnen tot het inzetten van de meest innovatieve methoden om schadelijke stoffen uit het drinkwater te zuiveren. De drinkwatervoorziening is volgens de wet nu ‘een dwingende reden van groot openbaar belang’. Dat betekent dat de overheid een zorgverplichting heeft om de bronnen nu en in de toekomst goed te beschermen.

Een ander punt uit de wet is duurzaamheid, niet alleen in de productiemethoden, maar ook in de manier waarop de waterwingebieden worden beheerd. De waterbedrijven geven vanuit hun eigen verantwoordelijkheid aandacht aan duurzaam en verantwoord maatschappelijk ondernemerschap. Water is een primaire levensbehoefte, die de deur opent voor volksgezondheid, ontwikkeling en economische groei. Goed en betrouwbaar drinkwater is de basis voor menselijk welzijn.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht