Drugs in water: topje van de ijsberg
Terug 27 mei 2014

Drugs in water: topje van de ijsberg

​Uit Europees onderzoek blijkt dat in 40 Europese steden resten van drugs in het rioolwater worden gevonden. Drugs vormen echter slechts het topje van de ijsberg van een groter probleem: medicijnresten in water. Wanneer mensen drugs of medicijnen gebruiken komen restanten hiervan via het toilet en de riolering in het water terecht. En omdat veel meer mensen medicijnen gebruiken vormen medicijnresten voor drinkwaterbedrijven een groter probleem dan drugs. Daarom moet voorkomen worden dat medicijnresten in drinkwaterbronnen komen, waar de drinkwaterbedrijven recentelijk voor pleitten in de Tweede Kamer.

In de studie van SCORE wordt vastgesteld dat rioolwateranalyse kan worden gebruikt om het drugsgebruik in steden in kaart te brengen. Dit betekent ook dat restanten van drugs via het toilet en het riool in het oppervlaktewater komen, een belangrijke bron waar drinkwaterbedrijven drinkwater van maken. Dit geldt niet alleen voor drugs, maar ook voor medicijnen die door veel meer mensen worden gebruikt. En het medicijngebruik zal, mede door de vergrijzing en grotere medische kennis en mogelijkheden, alleen maar toenemen. Drinkwaterbedrijven meten steeds vaker geringe concentraties van medicijnresten in oppervlakte water en uitspoeling naar grondwater komt ook voor. Het water van deze bronnen wordt gezuiverd zodat het zonder risico kan worden gedronken.

Vewin vraagt dan ook aandacht voor medicijnresten, want ook hier geldt voorkomen is beter dan genezen: wat niet in de drinkwaterbronnen komt hoeft er ook niet uitgehaald te worden. De drinkwatersector pleit daarom voor een aanpak bij de bron. Alle  partijen die een rol spelen moeten worden betrokken: van farmaceutische industrie, via arts, apotheker en zorginstelling tot en met de gebruiker. Zowel het produceren, het voorschrijven als het gebruik van medicijnen kan bijdragen om drinkwaterbronnen minder te vervuilen. Door bijvoorbeeld bij het maken van medicijnen minder milieubelastende stoffen te gebruiken, of bij het voorschrijven te kiezen voor het medicijn met de minste belasting voor drinkwaterbronnen. Uiteraard alleen wanneer dit medisch verantwoord is. Zorginstellingen kunnen bijdragen door afvalwater te zuiveren voor het in het riool verdwijnt. En gebruikers van medicijnen moeten hun overbodige medicijnen teruggeven aan de apotheek en niet door het toilet spoelen.

Tot slot toont het rapport aan dat het een internationaal probleem is. Drugs en medicijnen worden overal gebruikt en het water stopt niet bij de grens. Een Europese aanpak is daarom noodzakelijk. In heel Europa zal het medicijngebruik toenemen en dan mag het niet zo zijn dat de Nederlandse drinkwaterbedrijven, aan het einde van het stroomgebied van Maas en Rijn, alle Europese medicijnresten uit het water moeten zuiveren. Vewin pleit daarom voor een aanpak bij de bron in internationaal verband, zoals recentelijk door Vewin uitgesproken tijdens het VN-Milieuprogramma in Geneve.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht