EU Commissie: “efficiënt omgaan met natuurlijke bronnen als water van groot belang”

Terug 15 juli 2011

EU Commissie: “efficiënt omgaan met natuurlijke bronnen als water van groot belang”

 

“Efficiënt omgaan met natuurlijke hulpbronnen als water is van groot belang”. Dit zei Martin Scheele, vertegenwoordiger van DG Landbouw van de Europese Commissie tijdens de bijeenkomst  ‘Shaping the future of water for agriculture’. Het staat volgens hem vast dat water een plaats  zal hebben in Pijler I, de directe inkomenssteun, en Pijler II, het plattelandsbeleid van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

 

De Europese Commissie heeft in haar voorstellen voor de Financiële Perspectieven aangegeven dat ze 30% van de directe inkomenssteun aan boeren afhankelijk wil maken van duurzame maatregelen, onder andere op het gebied van waterbeheer. In het najaar komt de Commissie met de concrete wetgevende voorstellen voor het GLB vanaf 2013.

Vewin
Vewin ondersteunt deze omslag naar een verdere verduurzaming van het GLB, waarbij maatregelen ten gunste van de waterkwaliteit als voorwaarde worden gesteld voor het ontvangen van (een deel van) inkomenssteun. Innovatie en de inzet van best practices zijn een belangrijk element. Hierover leest u meer in de onderstaande folder.

Gerelateerde onderwerpen
Vewin aanwezig op EU bijeenkomst ‘Shaping the future of water for agriculture’

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht