EU-biocidenverordening beperkt gebruik schadelijke stoffen

Terug 27 januari 2012

EU-biocidenverordening beperkt gebruik schadelijke stoffen

Het Europees Parlement heeft afgelopen week een verordening aangenomen over het op de markt brengen van biociden. Het gebruik van de meest schadelijke stoffen wordt ingeperkt. Stoffen die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, invloed hebben op genen, hormonen of voortplanting moeten in principe worden verboden. Een biocide mag pas worden toegelaten als is aangetoond dat het geen onaanvaardbare effecten heeft op het milieu, waaronder oppervlaktewater, grondwater en drinkwater. Vewin heeft zich hiervoor hard gemaakt.

Nanomaterialen
Er is bovendien een verplichting opgenomen om op het etiket te benoemen wanneer nanomaterialen zijn gebruikt. Een biocide mag alleen worden toegelaten als het gebruik van de nanomaterialen geen onaanvaardbaar milieurisico oplevert.

Harmonisatie van het Europese beleid
Het toelatingsbeleid zal meer geharmoniseerd worden: de mogelijkheid om een goedkeuring op Europees niveau aan te vragen wordt vanaf 2013 geleidelijk ingevoerd.  Dit maakt Europese goedkeuring voor de meeste biociden in 2020 mogelijk. Lidstaten kunnen wel  een middel van hun markt weren wanneer het nationale belang daarom vraagt, bijvoorbeeld ter bescherming van het milieu. Zij moeten hiervoor toestemming in Brussel vragen.

Inwerkingtreding
De wetgeving treedt waarschijnlijk op 1 september 2013 in werking.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht