Educatie over water én natuur
Terug 9 augustus 2018

Educatie over water én natuur

Spelenderwijs leren over duin en water in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Dat biedt Dunea de basisscholen in haar leveringsgebied. Kinderen gaan op ontdekkingstocht en leren van alles over de waterwinning én de natuur in duingebied Meijendel bij Wassenaar. Op een frisse, zonnige ochtend in april vult het normaal zo stille duinbos van Meijendel zich met het geluid van enthousiaste kinderstemmen. Het is een drukte van jewelste bij De Tapuit, het bezoekerscentrum van Dunea. Zo’n 100 basisschoolleerlingen staan klaar voor een excursie. De klassen gaan gewapend met spoorzoekerskaarten op zoek naar sporen van duindieren. Zo ontdekken ze welke dieren leven in de duinen en ervaren ze zelf hoe rijk het duin is aan soorten flora en fauna.

De weg van het water

Dunea beheert de duingebieden Solleveld, Meijendel en Berkheide, die elk deel uitmaken van Nationaal Park Hollandse Duinen. Deze drie natuurgebieden hebben nagenoeg dezelfde functies: Dunea maakt er drinkwater, beheert de natuur en zorgt ervoor dat men­sen er heerlijk kunnen recreëren. De passie waarmee Dunea werkt aan water, natuur, milieu en gezondheid wil het drinkwaterbedrijf graag doorgeven aan jongste generaties. Dat gebeurt met een breed programma voor basisscholen, waarin ook de excursie ‘Van bron tot kraan’ is opgenomen. Bij deze excursie ontdekken leerlingen hoe het drinkwater op natuurlijke wijze wordt gezuiverd in de duinen. De kinderen brengen rivierwater naar een duinplas, leren wat er onder de grond gebeurt en doen met de hele klas een proefje waarbij zelf water wordt gezuiverd. Na afloop tappen ze hun eigen beker kraanwater om bewust te proeven hoe lekker dat eigenlijk is. Zo wordt de weg van het water inzichtelijk én tastbaar gemaakt.

Klanten van morgen

De kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater uit de kraan is vandaag de dag eigenlijk heel vanzelfsprekend. Om dat ook in de toekomst zo te houden, zal het belang van schoon drinkwater en ook van rust en ruimte in een voller wordende Randstad steeds onder de aandacht moeten worden gebracht. Dunea zet zich daarvoor in. Niet alleen bij de ‘natuurlijke’ samenwerkingspartners en onze klanten, maar dus ook bij de klanten van morgen: basisschoolleerlingen. Vanuit een natuurbelevingsoogpunt is bekend dat kinderen vooral in de leeftijd tussen 10 en 12 jaar gevoelig zijn voor positieve natuurervaringen. Beduidend meer dan oudere kinderen of tieners. De kinderen leren makkelijk nieuwe dingen, nemen veel op van wat ze om zich heen zien én nemen die waardevolle ervaring ook weer mee naar huis. Indirect zijn ze zo ambassadeurs voor water, duinen en natuur.

Dit artikel verscheen eerder in Waterspiegel nr 2, juni 2018

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht