Eerste stap volledige afschaffing Belasting op Leidingwater
4 juni 2014

Eerste stap volledige afschaffing Belasting op Leidingwater

​De recent ingevoerde wijziging van de Belasting op Leidingwater wordt gelukkig weer herzien. De belasting heeft niet het beoogde milieueffect, brengt risico’s met zich mee voor de drinkwatervoorziening en is onwerkbaar ingewikkeld voor het bedrijfsleven. Het is dan ook goed dat staatssecretaris Wiebes van Financiën oog heeft voor de onwenselijke consequenties van de wijziging, die de drinkwatersector in beeld heeft gebracht. Voor het bedrijfsleven wordt de belasting nu afgeschaft. Vewin blijft echter van mening dat de Belasting op Leidingwater volledig afgeschaft moet worden, dus ook voor de consument.

Voor huishoudens blijft de Belasting op Leidingwater (BoL) nog steeds van kracht. Een gemiddeld gezin betaalt hierdoor circa 60 euro per jaar meer voor het kraanwater. De BoL past niet in de gewenste vereenvoudiging van het belastingstelsel die staatssecretaris Wiebes recentelijk heeft aangekondigd. En uit onderzoek naar het watergebruik bij mensen thuis blijkt ook dat de BoL geen invloed op het gebruik heeft en dus niet het beoogde milieueffect. Tot slot hoort het belasten van een gezond, schoon en niet schaars product als drinkwater niet in de categorie milieubelastingen. Vewin is dan ook van mening dat de BoL volledig moet worden afgeschaft, ook voor huishoudens.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht