Europarlementariër Schreijer-Pierik: ‘Waar blijft aanpak medicijnresten uit milieu?’
Terug 4 oktober 2018

Europarlementariër Schreijer-Pierik: ‘Waar blijft aanpak medicijnresten uit milieu?’

​Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft opnieuw vragen gesteld in het Europees Parlement (EP) over het uitblijven van de Europese strategie voor de aanpak van medicijnresten in het milieu. In de schriftelijke vragen staat dat de Europese Commissie lidstaten, burgers, producenten en andere belanghebbenden nog steeds laat wachten op de Europese aanpak. Dit terwijl Eurocommissaris Vella voor Milieu begin dit jaar in antwoord op eerdere vragen van Schreijer-Pierik had aangegeven nog voor de zomer van 2018 de strategische aanpak van medicijnresten in het milieu te presenteren. Vewin pleit al jaren voor een dergelijke Europese strategie, ter versterking van de Nederlandse ketenaanpak Medicijnresten uit water.

Uitstel of afstel

In het publieke debat, kranten en in de wandelgangen in Brussel, wordt gevreesd dat uitstel zal leiden tot afstel. Daarom is het belangrijk dat er vanuit het EP druk wordt uitgeoefend op de Europese Commissie. Ook vanuit de Lidstaten gebeurt dit, zo heeft Nederland recent samen met andere lidstaten een brief aan de Commissie gestuurd om op te roepen de strategie nog gedurende het huidige mandaat van de Commissie te presenteren.

Medicijnresten groeiend probleem

Medicijnresten vormen een groeiend probleem in de waterkringloop, onder andere door toenemend medicijngebruik. Geneesmiddelenresten die het menselijk lichaam verlaten worden niet voldoende gezuiverd door rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ze komen onder meer in rivieren terecht en vormen zo een bedreiging voor de bronnen van drinkwater en het milieu.

Bescherm drinkwaterbronnen

Vewin vindt dat oppervlaktewater en grondwater tegen geneesmiddelenresten beschermd moeten worden. Vewin pleit enerzijds voor adequate aanpak van geneesmiddelen bij de bron. Anderzijds dienen alle schakels in de keten, van de ontwikkeling van medicijnen tot aan het zuiveren van rioolwater en de productie van drinkwater hun verantwoordelijkheid te nemen. Doel is dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater zodanig is dat er met eenvoudige zuivering drinkwater van gemaakt kan worden. De kosten van zuivering mogen uiteindelijk niet in het drinkwatertarief terechtkomen.

Belang internationale aanpak

Vewin benadrukt het belang van een aanpak in een internationale setting via de Europese wetgeving, aangezien een groot deel van de geneesmiddelen in Nederlandse (oppervlakte)wateren afkomstig is van emissies uit het buitenland. De Europese Geneesmiddelenstrategie dient zich te richten op de hele geneesmiddelenketen, waarbij gekeken wordt naar diverse maatregelen zoals het stimuleren van vrijwillige initiatieven op EU- of lidstaatniveau, alsook naar verplichte maatregelen.
Lees de vragen zoals gesteld door Schreijer-Pierik
Lees de eerdere antwoorden van de Europese Commissie uit maart 2018
Lees het Vewin-standpunt over de Europese Geneesmiddelenstrategie

Tags by dit artikel
Delen via: