Europarlementariërs eisen meer maatregelen voor verbetering waterkwaliteit
Terug 3 december 2020

Europarlementariërs eisen meer maatregelen voor verbetering waterkwaliteit

​De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen over de implementatie van de EU-waterwetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. De Europarlementariërs doen een vurig beroep op de lidstaten voor meer ambitie en meer maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.
Vewin is blij met deze oproep vanuit het Europees Parlement. Betere bescherming van drinkwaterbronnen en meer ambitie om de waterkwaliteit in de EU te verbeteren is helaas hard nodig, er is in de afgelopen jaren nog onvoldoende vooruitgang geboekt

Betere implementatie KRW

Daarnaast roepen de Europarlementariërs de Europese Commissie op beter toe te zien op de implementatie van EU-waterwetgeving. Waar nodig moet worden ingegrepen via het in gang zetten van inbreukprocedures tegen lidstaten. De resolutie benadrukt het belang van betere bescherming van drinkwaterbronnen door betere implementatie van de KRW, in het bijzonder artikel 7.3. Dit artikel stelt namelijk dat waterlichamen bedoeld voor drinkwaterproductie beschermd moeten worden met als doel achter­uitgang van de waterkwaliteit te voorkomen, zodat op termijn de zuiveringsinspanning voor drinkwater­productie kan worden verlaagd. Drinkwaterbedrijven zien echter het tegengestelde gebeuren. Zij worden juist geconfronteerd met een groeiend aantal verontreinigingen in hun bronnen, afkomstig uit de landbouw, industrie en van huishoudens. Naast beter bronbeleid ziet Vewin de aanpassing van rioolwaterzuiveringen als een belangrijk onderdeel van de oplossing: zij zouden opkomende stoffen effectiever kunnen zuiveren zodat deze stoffen niet in drinkwaterbronnen terechtkomen.

Modernisering verouderde Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Een ander belangrijke Europese wet voor verbetering van de waterkwaliteit is de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Deze richtlijn regelt de inzameling en zuivering van stedelijk afvalwater. Het Europees Parlement pleit ook voor modernisering van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater (1991) en het integreren van de aanpak van opkomende stoffen in de richtlijn. De richtlijn vraagt wat Vewin betreft aanpassing, waarbij de aanpak van nieuwe verontreinigingen als medicijnresten en industriële stoffen, en technologische ontwikkelingen worden opgenomen, en de aansluiting op de KRW wordt verbeterd.

Grenzeloos

Verder wijst de resolutie erop dat de grensoverschrijdende samenwerking dringend moet worden opgeschaald om vervuiling beter aan te pakken om ook in grenswateren de KRW-doelen te kunnen halen. Water houdt zich niet aan landsgrenzen, daarom is afstemming en samenwerking tussen EU-
Lidstaten cruciaal.

Lees het standpunt van Vewin over de KRW
Lees het standpunt van Vewin over de Richtlijn Stedelijk Afvalwater
Lees de resolutie van de Milieucommissie

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht