Europees Parlement spreekt Commissie aan over vertraging aanpak geneesmiddelen in water
Terug 28 oktober 2015

Europees Parlement spreekt Commissie aan over vertraging aanpak geneesmiddelen in water

Europees Parlement spreekt Commissie aan over vertraging aanpak geneesmiddelen in water
De Franse parlementariër Michèle Rivasi heeft de Europese Commissie onlangs aangesproken op het feit dat er in september 2015 een strategische aanpak omtrent geneesmiddelen had moeten liggen, maar dat deze nu minimaal één jaar vertraagd is. Daarbij laat de 'watch-list', waar begin dit jaar een tiental stoffen op werd geplaatst, ook op zich wachten. Zij maakte zich tevens ernstige zorgen over de cocktails van geneesmiddelen.

Implementatie milieuwetgeving
Op dinsdag 13 oktober vond in de milieucommissie van het Europees Parlement een gedachtenuitwisseling met de Europese Commissie plaats over de implementatie van milieuwetgeving. Een groot deel van de discussie ging over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Vertraging strategische aanpak geneesmiddelen in water
De Europese Commissie gaf aan dat de volksgezondheid op dit moment niet in gevaar is en dat de 'watch-list' in de komende maanden verwacht kan worden. De vertraging van de strategische aanpak wordt veroorzaakt door het feit dat er intern nog een grondige discussie wordt gevoerd om tot een zo goed mogelijke strategie te komen. De Europese Commissie gaf aan dat het verwijderen van geneesmiddelen uit water geld kost en dat dit uiteindelijk ook geld voor de burgers gaat kosten. Daarom is bronbeleid van essentieel belang, zodat er geen dure 'end-of-pipe' maatregelen genomen hoeven te worden. Op dit moment vinden er grondige discussies met verschillende belanghebbenden plaats. De Europarlementariërs toonden zich niet al tevreden met de gegeven antwoorden.

Vewin: Internationale context van belang
Vewin benadrukt dat geneesmiddelen in oppervlaktewater in een internationale context bezien moeten worden. Het is belangrijk om te komen tot een gezamenlijke aanpak in een internationale setting via de Europese wetgeving en via de internationale riviercommissies. Het is belangrijk dat voor geneesmiddelen milieukwaliteitsnormen gelden zodat de Lidstaten adequate maatregelen moeten nemen. Bij gebruik van medicijnen komen resten daarvan via het toilet in het oppervlaktewater; een belangrijke waterbron waar drinkwaterbedrijven drinkwater van maken. In oppervlakte- en grondwater worden regelmatig concentraties medicijnresten gemeten. Drinkwaterbedrijven zuiveren dat water, zodat het drinkwater zonder risico kan worden gedronken. Door de 'end of pipe'-benadering te wijzigen naar aanpak bij de bron, via een ketenbenadering hoeven er geen kostbare maatregelen genomen te worden. De farmaceutische industrie, ziekenhuizen, artsen, apothekers én gebruikers kunnen bij het produceren, het voorschrijven en gebruiken van medicijnen een bijdrage leveren om het water minder te vervuilen. En wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden.

Gestelde vragen aan de Commissie
De volgende vragen zijn door Michèle Rivasi gesteld aan de Commissie:
In 2008, the Commission recognized that pollution of waters and soils with pharmaceutical residues is an emerging environmental problem and also an emerging public health concern.
At the time, it committed to propose measures to reduce the potentially harmful impacts of pharmaceuticals on the European environment and public health. Apart from a proposal on priority substances in water of 2012 addressing three pharmaceutical substances, no further action was proposed since.
According to the Pharmacovigilance Regulation adopted in 2010, the Commission should produce a report on the scale of the problem, along with an assessment on whether amendments to Union legislation on medicinal products for human use or other relevant Union legislation are required4. A major study commissioned by the Commission has been published in December 20135. It found that some medicinal products, in particular antiparasiticides, anti-mycotics, antibiotics and (xeno)estrogens, pose environmental risks in specific exposure scenarios, and that there are concerns with regard to health effects on humans via the environment, notably regarding certain type of molecules. To tackle the issues highlighted, a number of possible solutions have been identified in the report, both legislative and non-legislative. However, no report has been adopted, no solutions proposed.
According to Directive 2013/39/EU as regards priority substances in the field of water policy, the Commission shall develop a strategic approach to the pollution of water by pharmaceutical substances by 12 September 2015. No such approach has yet been adopted, not even a roadmap for it.
When will the Commission propose further measures to reduce the harmful impacts of pharmaceuticals on the environment and public health? When will the Commission adopt the strategic approach to the pollution of water by pharmaceutical substances? Who blocks it in the Commission and why?

Delen via: