Europees Parlement stemt in met aanbevelingen over het handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP)
Terug 9 juli 2015

Europees Parlement stemt in met aanbevelingen over het handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP)

​Het Europees Parlement stemt in om de aanbevelingen voor aanpassing van het handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP) naar de Europese Commissie te sturen. Een van de aanbevelingen van het rapport van de Internationale Handel Commissie (INTA) is om diensten van algemeen belang en diensten van algemeen Economisch belang buiten het handelsverdrag te houden. Watervoorziening wordt hierbij expliciet genoemd. Vewin heeft zich samen met de Unie van Waterschappen ingespannen om water buiten de onderhandelingen te plaatsen. Dit wordt ondersteund door het standpunt van de Europese Commissie. Op 20 mei heeft de Eurocommissaris aangegeven publieke diensten en drinkwatervoorziening buiten het verdrag te houden.

Deze week werd er in Straatsburg gedebatteerd en gestemd over een rapport met aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Europese Commissie over het te sluiten handelsverdrag met de Verenigde Staten. Het rapport was voorbereid door de Internationale Handel Commissie (INTA) van het Europees Parlement. De stemming was tot op het laatste moment spannend. Een eerdere plenaire stemming over dit rapport (op 10 juni) werd namelijk uitgesteld omdat er een te groot aantal voorgestelde wijzigingen/amendementen was aangedragen door Parlementsleden van buiten de INTA commissie. Hierdoor bestond de kans dat het rapport een stemming op 10 juni niet zou overleven.

Doordat de stemming deze keer goed is verlopen is het rapport nog net op tijd klaar voor de 10de onderhandelronde tussen de EU en de VS. Deze vindt plaats vanaf 13 juli en focust zich specifiek op onderhandelingen over diensten.

Delen via: