Europese Commissie komt ‘spoedig’ met aanpak medicijnresten in milieu
Terug 12 december 2018

Europese Commissie komt ‘spoedig’ met aanpak medicijnresten in milieu

​De Europese Commissie (EC) heeft aangegeven de strategische aanpak van de Europese Unie over farmaceutische stoffen in het milieu (de EU Geneesmiddelenstrategie) spoedig te presenteren. De EC gaf hiermee antwoord op vragen van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik waar deze eerder beloofde aanpak bleef. Wat spoedig precies is, heeft de commissie niet bekendgemaakt. Vewin pleit al jaren voor een Europese strategie voor de aanpak van medicijnresten.

Nog deze termijn

De EC heeft de strategie voor farmaceutische stoffen in het milieu (de EU- Geneesmiddelenstrategie) aangeduid als een van de initiatieven die zij in het resterende deel van haar termijn nog kan voltooien. Deze termijn loopt tot kort na de verkiezingen van het Europees Parlement in mei 2019. Daarna treedt een nieuwe Commissie aan.

Al eerder beloofd

Begin 2018 had Eurocommissaris Vella voor Milieu, toen ook in antwoord op initiële vragen van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, aangegeven nog voor de zomer van 2018 de strategische aanpak van farmaceutische stoffen in het milieu te willen presenteren. Toen dat niet gebeurde stelde EP-lid Schreijer-Pierik wederom vragen of het voorstel nog voor de Europese verkiezingen van volgend jaar wordt gepresenteerd.

Actie nodig

Zoals in die schriftelijke vragen staat laat de Commissie lidstaten, burgers, producenten en andere belanghebbenden lang wachten op de Europese aanpak. In het publieke debat gaan stemmen op dat de Commissie haar voorstel voor de strategische aanpak zou afzwakken. Hierop hebben maatschappelijke organisaties de Commissie opgeroepen snel actie te ondernemen en de strategische aanpak zo snel mogelijk te presenteren en het voorstel niet af te zwakken. Ook meerdere lidstaten (waaronder Nederland) hebben de Commissie verzocht haast te maken met het voorstellen van dit belangrijke onderdeel van het Europese beleid aangaande chemische stoffen. Zo heeft Nederland recentelijk nog samen met andere lidstaten een brief aan de Commissie gestuurd om op te roepen de strategie nog gedurende het huidige mandaat van de Commissie te presenteren.

Ketenaanpak

In Nederland loopt de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water, met maatregelen in alle schakels van de keten. Dit is wat Vewin betreft een goed voorbeeld voor de Europese strategie.


Lees het standpunt van Vewin over medicijnresten uit water
Lees de vragen van Annie Schreijer-Pierik
Lees de antwoorden van de Commissie van 20 november 2018

Tags by dit artikel
Delen via: