Europese Commissie komt voor de zomer met aanpak medicijnresten
Terug 5 april 2018

Europese Commissie komt voor de zomer met aanpak medicijnresten

​​Nog voor de zomer van 2018 zal de Europese Commissie (EC) een strategische aanpak van farmaceutische stoffen in het milieu presenteren. Dit antwoordt Eurocommissaris Vella op vragen van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik van het CDA. Vewin pleit al jaren voor een dergelijke Europese strategie, om zo de Nederlandse ketenaanpak te versterken. Vewin vindt dat de Europese geneesmiddelenstrategie zich moet richten op de hele geneesmiddelenketen, waarbij gekeken wordt naar diverse maatregelen zoals het stimuleren van vrijwillige initiatieven op EU- of lidstaatniveau, alsook naar verplichte maatregelen.

Internationale aanpak gericht op gehele geneesmiddelenketen noodzakelijk

De Europese aanpak moet gericht zijn op een ketenaanpak waarbij in alle schakels van de keten maatregelen worden getroffen. Van de ontwikkeling en toelating van medicijnen tot extra zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Het doel van deze strategie moet zijn het beschermen van waterbronnen tegen geneesmiddelen. Onderzoek ​Humane geneesmiddelen
in de waterketen
van KWR Watercycle Research Institute en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) toont aan dat uit de Europese stroomgebieden van Maas en Rijn jaarlijks honderd ton aan geneesmiddelenresiduen de Nederlandse rivierendelta en Noordzee instroomt. De kwaliteit van het drinkwater is uitstekend, maar de bronnen voor drinkwater (grond- en oppervlaktewater) staan onder druk. In oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater worden geneesmiddelenresten aangetroffen. Door vergrijzing en klimaatverandering zullen de concentraties geneesmiddelenresten in het oppervlaktewater naar verwachting toenemen.

Rekening houden met bestaande EU-wetgeving

Commissaris Vella geeft in de beantwoording aan Schreijer-Pierik aan dat de Commissie bij de aanpak rekening gaat houden met bestaande natuur- en milieuwetgeving zoals de habitatrichtlijn. Ook wordt rekening gehouden met de doelstellingen van het actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR). De Commissie herhaalt dat de Richtlijn Prioritaire Stoffen geëvalueerd wordt tegelijk met de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water. Hieronder valt ook de watchlist met monitoringgegevens over de aanwezigheid van farmaceutische stoffen in het milieu. Deze evaluatie zal halverwege 2019 worden afgerond. Schreijer-Pierik vroeg ook aan de Europese Commissie om aan te geven welke geneesmiddelenresten in het (oppervlakte- en grond)water een probleem vorm voor de bereiding van drinkwater. De Commissie heeft deze vraag niet beantwoord. Ook laat de Commissie de vraag onbeantwoord in hoeverre de Commissie het doel van artikel 7 van de Kaderrichtlijn Water (KRW) bij de strategie zal betrekken. Dit artikel stelt dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen (grond- en oppervlaktewater) niet achteruit mag gaan. Vewin blijft zich richting het Europees Parlement sterk maken voor effectieve aanpak van medicijnresten in drinkwaterbronnen.

Tags by dit artikel
Delen via: