Europese Hof: geen vergunning voor project als waterkwaliteit naar beneden gaat
Terug 17 september 2015

Europese Hof: geen vergunning voor project als waterkwaliteit naar beneden gaat

Wanneer een gemeente, provincie of waterschap een vergunning voor een specifiek project wil verlenen, zoals het lozen van vervuilende stoffen door een bedrijf, moet de vergunning getoetst worden aan de waterkwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het Europese Hof heeft dit in een uitspraak van 1 juli 2015 bepaald. Deze overheden mogen de vergunning voor het project niet afgeven, wanneer het individuele project de kwaliteit van het water naar beneden kan halen. Deze uitspraak van het Hof is van belang omdat overheden nu echt rekening moeten houden met de waterkwaliteitseisen bij de vergunningverlening.

Kaderrichtlijn Water (KRW)
De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel dat alle Europese wateren in 2015 'een goede toestand' hebben bereikt. De Europese Lidstaten moesten vóór 2015 aan de KRW-normen voldoen. Nederland heeft al eerder aangegeven deze doelstelling niet te halen en heeft uitstel tot 2027 gevraagd.

Uitspraak EU Hof
De feiten van de zaak waar het Hof zich over uitspreekt zijn van Een Duits federaal bestuursorgaan. Het orgaan heeft in 2011 toestemming verleend voor drie projecten die te maken hebben met de ontwikkeling van de rivier de Wezer. Het ging onder andere om een specifiek project voor het uitdiepen van een bevaarde rivier. Tegen deze goedkeuring is door De Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland geprocedeerd tot de hoogste federale bestuursrechter in Duitsland.
Echter, deze bestuursrechter heeft prejudiciële vragen aan het Hof gesteld: hij twijfelde of de KRW van toepassing is op de goedkeuringsprocedure voor individuele projecten of dat het met name om de beheerplanning in zijn totaliteit gaat? Uit de vraag blijkt dat hij ook wenst te vernemen wat in dit geval de doorslaggevende criteria zijn om te beoordelen of er sprake is van achteruitgang van de toestand van water.

Vewin pleit voor betere waterkwaliteit
Drinkwaterbedrijven moeten 7 dagen per week, 24 uur per dag schoon, betrouwbaar drinkwater leveren. En dat doen ze ook, maar nog steeds is extra zuivering nodig. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is nog niet op orde. Het is belangrijk om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Deze richtlijn is dan ook niet zomaar een richtlijn; het gaat om het belang van schoon water voor de volksgezondheid.

Meer informatie over de uitspraak is te lezen op de website van Europa Decentraal (Klik hier)

Delen via: