Europese drinkwaterproducenten bepalen gezamenlijke positie bescherming grondwater
Terug 6 januari 2015

Europese drinkwaterproducenten bepalen gezamenlijke positie bescherming grondwater

De koepelorganisatie van Europese drinkwaterproducenten en waterzuiveringsbedrijven, EurEau, heeft onlangs een gezamenlijk standpunt over de bescherming van grondwaterbronnen die gebruikt worden voor de productie van drinkwater vastgesteld. Dit is van belang omdat nu in de gehele watersector in Europa consensus is bereikt over hoe we op de beste manier omgaan met grondwater en ook op Europees niveau de regelgeving voor de grondwaterkwaliteit bepaald wordt. Hoofduitgangspunt is dat bescherming van de bronnen voorop staat.

Bescherm grondwater tegen vervuiling
Grondwater moet, net als oppervlaktewater, beschermd worden tegen vervuiling. Drinkwater wordt in Nederland voor circa 55% bereid uit grondwater. Een duurzame drinkwatervoorziening begint met schone grondstoffen en een goede grondwaterbescherming. Europees beleid (Kaderrichtlijn Water) is er ook op gericht om een zodanige (grond)waterkwaliteit te realiseren dat met eenvoudige zuiveringsmethoden drinkwater kan worden bereid. Volgens de Drinkwaterwet is grondwaterbescherming een verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke bestuursorganen. Hierin dienen ‘voorzorgprincipe’ en ‘vervuiler betaalt’ voorop te staan, evenals grondwaterkwaliteitsnormen die zijn afgeleid van drinkwaternormen.

Geen end-of-pipe oplossingen
De leden van EurEau geven aan prima in staat te zijn om drinkwater te produceren dat aan alle normen voldoet, echter, als de bron vervuild is zijn daar hoge kosten en een forse impact op het milieu mee gemoeid. End-of-pipe oplossingen kunnen daarom alleen een laatste redmiddel zijn en het streven van de drinkwaterbedrijven is dan ook om de gewenste drinkwaterkwaliteit met zo min mogelijk behandelingen te bereiken.

Klik hier voor het EurEau Position Paper ​
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht