Evaluatie Duurzame Gewasbescherming: doelen drinkwaterbronnen niet gehaald

Terug 20 februari 2012

Evaluatie Duurzame Gewasbescherming: doelen drinkwaterbronnen niet gehaald

De doelen uit de nota ‘duurzame gewasbescherming’ zijn voor wat betreft de drinkwaterbronnen niet gehaald. Dit blijkt uit de Evaluatie Duurzame Gewasbescherming van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het beleidsdoel om het aantal drinkwaterknelpunten in 2010 met 95 procent te verminderen ten opzichte van 1998, is niet gehaald. De reductie bedraagt ongeveer 75 procent. De Evaluatie Duurzame Gewasbescherming  werd gepresenteerd tijdens  een Bestuurlijk Overleg met Staatssecretarissen Bleker en Atsma en de convenantpartners, waaronder Vewin.

 
Afname
Alhoewel de doelen niet zijn gehaald is de kwaliteit van het oppervlaktewater als grondstof voor drinkwater verbeterd. Het verbod op een aantal onkruidbestrijdingsmiddelen heeft het meest bijgedragen aan de vermindering van het aantal knelpunten. Voor wat betreft het grondwater is de afname van de belasting met 30 procent gering. Dit komt volgens het PBL doordat het gebruik van herbiciden in de akkerbouw amper is verminderd. 

Beleid
Aanvullend beleid is nodig om emissies verder te verlagen. In juni zal een Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Onderdeel hiervan is het Nationaal Actieplan (NAP), waar op dit moment aan wordt geschreven. Volgens het PBL is investeren in minder milieubelastende middelen en in systeeminnovaties met inzet van niet-chemische methoden een goede manier om dichterbij de doelen te komen. Hierdoor neemt de afhankelijkheid van chemische middelen af. Daarnaast zijn emissie reducerende maatregelen en betere naleving van de regelgeving van belang.  

Klik hier voor het PBL rapport

 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht