Extra geld voor Topsector Water

Terug 19 december 2012

Extra geld voor Topsector Water

Om ook in de toekomst de hoge kwaliteit van ons drinkwater te kunnen garanderen zijn innovaties in de drinkwaterzuivering, zoals sensoring en monitoring, onmisbaar. Dit wordt onder meer mogelijk door de financiële impuls in de Topsector Water van overheid en bedrijven. De drinkwatersector, verenigd in Vewin, is zeer verheugd over de € 57 miljoen die komende jaren beschikbaar komt voor onderzoek.  Hiervan wordt € 12 miljoen beschikbaar gesteld door minister Kamp (Economische Zaken), het bedrijfsleven investeert ruim € 45 miljoen in onderzoek.

Met sensoring- en monitoringsystemen kan de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater eerder en beter worden bepaald en bewaakt. Hierdoor wordt het mogelijk zuiveringstechnieken gerichter in te zetten en daarmee kosten te besparen. Dat is nodig omdat steeds geavanceerdere zuiverings-technieken worden toegepast om ongewenste stoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen, uit het water te halen en de gewenste hoge kwaliteit van drinkwater te kunnen leveren. De extra zuiveringskosten heeft de drinkwatersector weten op te vangen door efficiënter te werken. De prijs voor de consument kon hierdoor nagenoeg gelijk blijven. Om dit in de toekomst zo te kunnen houden is onderzoek voor meer gerichte zuivering van groot belang.

De drinkwatersector is bij monde van Vewin dan ook verheugd over de investeringsimpuls in de watersector. De sector zet haar deel in voor onderzoek om de drinkwaterkwaliteit te kunnen blijven garanderen tegen acceptabele kosten. Te denken valt aan onderzoek naar monitoring en sensoring en ook technieken als membraanfiltratie en ionenwisseling. Hierbij werkt de sector nauw samen met kennisinstellingen zoals KWR Watercycle Research Institute, Wetsus en technische universiteiten.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht