Franse rapporteur Europees Parlement Dantin bezoekt Nederlandse drinkwatersector
Terug 23 mei 2018

Franse rapporteur Europees Parlement Dantin bezoekt Nederlandse drinkwatersector

Rapporteur Drinkwater voor het Europees Parlement Michel Dantin heeft vandaag de Nederlandse drinkwatersector bezocht. Hij was te gast op een productielocatie van drinkwaterbedrijf Dunea in Scheveningen bij Den Haag. Daar kon hij met eigen ogen zien hoe de Nederlandse drinkwatersector drinkwater produceert van topkwaliteit. Aanleiding voor het bezoek was de herziening van de Europese Drinkwaterrichtlijn, die regels bevat voor de kwaliteit van het drinkwater in Europa. Dantin werd ontvangen door Hans de Groene (directeur vereniging van waterbedrijven Vewin), Arjen Frentz (plv. directeur Vewin en voorzitter drinkwatercommissie Europese koepelorganisatie EurEau) en Wim Drossaert (directeur Dunea).

De Europese Drinkwaterrichtlijn is een belangrijke basis voor veilig drinkwater in de EU. Doel is het beschermen van de menselijke gezondheid tegen verontreinigingen via drinkwater. De richtlijn uit 1998 wordt momenteel herzien, afgelopen februari presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor de aanpassing van de richtlijn. Dantin (Europese Volkspartij), heeft een belangrijke rol bij de herziening. Hij is rapporteur voor de Drinkwaterrichtlijn; hij formuleert namens het Europees Parlement een reactie op het voorstel van de Commissie. Na stemming in het Europees Parlement is Dantin hoofdonderhandelaar namens dit parlement om tot een akkoord te komen over de tekst van de richtlijn. Vewin heeft Dantin uitgenodigd het voorstel van de Commissie te bespreken en te bekijken welke impact het voorstel heeft op de drinkwatersector in Nederland en in Europa.

Nederlandse waterkennis

Nadat Dantin sprak met De Groene, Frentz en Drossaert, bezichtigde hij de productielocatie van Dunea in het duingebied van Scheveningen bij Den Haag. Dunea produceert hier drinkwater voor 1,3 miljoen consumenten door water uit de Afgedamde Maas voorgezuiverd te infiltreren in de duinen en na te zuiveren tot drinkwater van hoge kwaliteit. De uitdagingen voor de toekomst kwamen hierbij aan bod. Hierdoor kreeg Dantin een goed beeld van de Nederlandse kennis en kunde van drinkwater bereiden uit oppervlaktewater.
“Nederland heeft van oudsher een uitstekende reputatie als het gaat om de kwaliteit van drinkwater en de efficiëntie van de watervoorziening, zoals ik vandaag kon ervaren op de productielocatie van Dunea”, aldus Europarlementariër Michel Dantin. “Met deze herziening zullen drinkwaterbedrijven een sleutelrol spelen bij het toepassen van de risicobenadering in alle fasen van de drinkwaterproductie en -voorziening. Hierdoor kan het waterbeheer stroomopwaarts in de keten worden verbeterd en de waterzuivering aan het eind van de keten worden verminderd.”

Minimumeisen drinkwatermaterialen

De Groene, Vewin: ‘Het bezoek van de heer Dantin was heel nuttig. Het bood een uitstekende gelegenheid om de Europarlementariër te laten zien hoe de Nederlandse drinkwatersector in de praktijk omgaat met de Drinkwaterrichtlijn en welke impact het huidige voorstel van de Europese Commissie zou hebben.’ Het voorstel bevat volgens Vewin goede elementen zoals bijvoorbeeld de aansluiting bij bestaande Europese regels voor de verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, de Kaderrichtlijn Water. Vewin heeft namens de Nederlandse drinkwatersector en de Europese koepelorganisatie EurEau echter ook gepleit voor een aantal wijzigingen. ‘We missen in het huidige voorstel bijvoorbeeld een goede regeling voor materialen en chemicaliën die in contact komen met drinkwater. We zien graag EU-brede minimumeisen voor de kwaliteit waar materialen aan moeten voldoen, zoals leidingen, kranen etc. Dat is van belang voor de hygiëne en de volksgezondheid. We stellen het op prijs als dit onderwerp ook aan de orde komt in de reactie van het Europees Parlement op het voorstel van de Commissie.’ aldus De Groene. ​

Tags by dit artikel
Delen via: