GLB na 2013: meer aandacht voor milieu, nu het water nog

Terug 18 oktober 2011

GLB na 2013: meer aandacht voor milieu, nu het water nog

De onlangs gepresenteerde voorstellen voor een gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013 van Europese Commissie zetten intensiever in op milieu dan het huidige landbouwbeleid. Reden hiervoor is dat in deze voorstellen mede in het kader staan van de EU2020 strategie. Hierin staat, dat de Europese Unie zich inzet om in 2020 een slimmere, duurzamere en meer inclusieve gemeenschap te zijn.

Voorstellen
Eén van de voorstellen in de wetgeving voor de directe betalingen (pijler I) is om een zogenaamd "vergroenings" component in te voeren. 30% van de directe betalingen zullen worden gekoppeld aan maatregelen voor duurzame productie.  Landbouwers kunnen deze gelden alleen ontvangen als zij maatregelen nemen ter bevordering van het klimaat.
De Europese Commissie overweegt ook om de Kaderrichtlijn Water onder te brengen onder cross compliance. Dit zou betekenen dat boeren op hun inkomenssteun gekort worden wanneer ze de KRW maatregelen niet uitvoeren.

Kanttekeningen
Vewin vindt de voorstellen positief, maar plaatst kanttekeningen. Er moeten namelijk ook andere maatregelen mogelijk zijn die zich specifiek richten op een duurzaam waterbeleid. Lidstaten moeten, uit een door de Europese Commissie goedgekeurde lijst, zelf maatregelen kunnen vaststellen die  in hun land effectief bijdragen aan de milieudelen.

De voorstellen zullen nu worden behandeld door het Europees Parlement en de Europese Raad. Vewin en Bureau Brussel zullen zich in Nederland en Brussel actief inzetten voor meer aandacht voor maatregelen ten gunste van de waterkwaliteit.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht