Gelijke rechten bij Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Terug 15 maart 2013

Gelijke rechten bij Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

In een brief aan de Tweede Kamer roept Vewin samen met het Platform Netbeheerders op tot het vereffenen van ongelijkheden in de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie. Vewin is deelnemer van het Platform Netbeheerders dat nagenoeg alle kabel- en leidingbeheerders in de energie-, telecom-, kabel- en watersector in Nederland vertegenwoordigt. Vanwege ongelijkheden op basis van tarifering en actualiteitstermijnen heeft het Platform een oproep gedaan aan de commissie voor Infrastructuur en Milieu om deze te uniformeren.

Het Platform Netbeheerders is groot belanghebbende van het Wetsvoorstel Basisregistratie Grootschalige Topografie en volgt het wetgevingstraject aandachtig. De participanten van het Platform hebben zich verplicht te houden aan de Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Hierin staat voorgeschreven dat zij tot gebruikers van de topografische kaart van het BGT behoren. Overheden en bestuursorganen kunnen kosteloos gebruikmaken van deze kaart maar de deelnemers van het Platform niet. Dit zorgt voor rechtsongelijkheid en een groot financieel nadeel. Het Platform roept daarom op tot gratis verstrekking van de topografische kaart aan netbeheerders.

Tevens staat in de WION beschreven dat alle data en gegevens geactualiseerd moeten zijn in het beheersysteem binnen 30 dagen. De BGT schrijft een termijn van 6 maanden voor. Hierdoor zijn de te gebruiken data niet actueel en kan er verwarring en schade ontstaan. Het Platform vraagt hiervoor ook om een aanpassing van de vastgestelde actualiteitstermijnen.

Lees hier meer over de brief

 


 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht